Речник на Патриарх Евтимий
втанꙗ  
втанꙗ ж МИ (2) Витания – село на източните склонове на планината Елеон, на югоизток от Йерусалим. таже на грѡбь съшъⷣш лаꙁарѡвь въ вѳанїю двѣ пъпрщ ѿ града ѿстоещ •  тѡплым того ѻмовш слъꙁам.  прлежно помолш се,  тѹ въ ме ст͠го  праведнаго лаꙁара въꙁдвже храмь Конст 434r.19 Еѵаг͠гелїе ѡт Марка. Вь врѣме ѡно сѹщꙋ Ісѹсов вь Вѳанї, вь дѡмѹ Сїмѡна прокаженаго, вьꙁлежещꙋ емѹ, прїде жена, мѹщї алавастрь мѵра нарднаго, псткїе многѡцѣнны Теоф 276.10