Речник на Патриарх Евтимий
ндктонъ  
ндктонъ м (2) Индикт. Цикъл от 15 години за датиране на събития.  въ цр(ъ)кв, же въ мѧ єго съꙁданно тыѧ полож в лѣто ҂ѕ҃х҃҃е҃⸱ їндїктїѡн е҃⸱ ЙР 23.3  тако тѫ ѡсвѧщьше, ьстнѣ полѡжшѧ прѣподобнааго въ не мѡщ въ лѣто ҂ѕѱг, їндїктїѡнь гі҃, деже  до д(ь)нешнѣго лежѧт д(ь)не ЙР 25.5