Речник на Патриарх Евтимий
талꙗ  
талꙗ ж МИ (1) Италия – диоцез на Апенинския полуостров според Диоклециановата административна подялба. Неъствы же маѯентїе ꙗко бжⷭтвнаго кѡнстантіна въ італїꙋ пршъⷣша ѹвѣдѣ, рмꙿское ꙁведе вѡнꙿство Конст 426r.14