Речник на Патриарх Евтимий
стъщане  
стъщане -ꙗ ср (1) стъщане прмат Изразходвам. Сце, ѡ ѧда, благовол въсеслны господь, ꙗко да ꙁде въꙁрастаѫть  ꙁде стъщанїе премлѧть ЙР 14.8