Речник на Патриарх Евтимий
саврꙗ  
саврꙗ ж МИ (1) Исаврия – област в южната част на Мала Азия. єже кѡнное поклоненїе беꙁ вѣст сътворт до конца  въсѧ цр(ъ)ковнѫѧ ѡстрѹгат красотѫ, съдѣйстъвнка  слѹгѫ на се обрѣть Льва же ѡт Ісаврїѫ ЙП 188.4