Речник на Патриарх Евтимий
ндктъ  
ндктъ м (1) Индикт. Цикъл от 15 години за датиране на събития. Тогожде молтвы въ наѧлѡ ндїктꙋ, бывшꙋ  тогда съмрътоносїꙋ МИнд.1-2 346.1