Речник на Патриарх Евтимий
нако  
нако нареч (6) Иначе, по друг начин, другояче.  на же мнѡгаа х͠с ѹбѡ нако прѣдат҇ⷭь, аплⷭ же  же тⷯѣ прѣемнц нако ѹнше та быват ИМ 169v.13, 14  нако же: Елма блжайшї кь намь сѹть светї аг͠гел,  прѣжде страшнаго въпльщенїа танꙿства вражда по срѣдѣ аг͠гель  ловѣкь бѣше I Никод 212.4 Въ малакыѧ бо єдноѧ л дващ поплъꙁшаго сѧ  по сем много покаꙁавшаго трꙋд єдва  по нѫжд пращает на свѧщенньство правло, нако же нкакоже II Никод 223.1 Същото значение и в Конст 428v.36 I Никод 205.16.