Речник на Патриарх Евтимий
ментъ  
ментъ -ꙑ прил (1) Именит, известен.  ѡт недоѹмѣнїа, ꙗко ментѹ сѫщѹ  наротѹ мѫжѹ, въс къ немѹ сътѣкаахѫ сѧ съвѣть ѡт него прѧт спѣшѫще ЙП 189.21