Речник на Патриарх Евтимий
ꙁобрѣтене  
ꙁобрѣтене -ꙗ ср (2) Измислица. Тѣмже ѡстѫпте ѡт таковыѫ прѣльст  дїавѡлскаго ꙁьобрѣтенїа ЙП 194.27 Въꙁвѣст же  въсѣмь ѡкръстнымь єпскопѡм лѫкавое ꙁьобрѣтенїе лѫкавнѣйшаго царѣ  ꙁлобѣснѫѧ єресь ЙП 195.33