Речник на Патриарх Евтимий
ꙁвѣщеньнъ  
ꙁвѣщеньнъ -ꙑ прил (1) Възвестен, оповестен. ꙁвѣствѹеⷨ ꙁвѣстна  цѣла  б͠в ѹгодна сѹща ꙗже нам въсѣм ꙁвѣщеннаа  прѣданнаа Конст 431r.23