Речник на Патриарх Евтимий
ꙁврѣщ  
ꙁврѣщ -ꙁврьгѫ -ꙁврьжеш св (5) Изгоня, извергна. Егоже ꙁвръжена  проклета ѿ ꙁдравые ѿгнаше вѣры  цр͠кѡвнаго събора Конст 430v.37 Нѫ, молѧ тѧ, отд въ скорѣ ѡт сѫдѹ  проее не късн, ꙗко да не  самь съ тѣломь дѹшѫ ꙁлѣ ꙁꙿвръжеш Мих 176.20 Аще л, ꙗко пръваго рад ны ꙁвръжене быше, юже вторї неповнн I Никод 209.33 Същото значение и в Конст 425v.15 427v.37.