Речник на Патриарх Евтимий
ерѹсалмьскъ  
ерѹсалмьскъ -ꙑ прил от МИ (6) Който се отнася до Йерусалим, йерусалимски. макарїю бѡ сѹщѹ тогда ієрⷭлмꙿскомѹ єпⷭкопѹ, съ многымь молнїемь сїю върѹ слѹжбѹ. ꙗко да єгда съ б͠гѡмь въ палестню въꙁвратт се Конст 432v.6 Ѹблаж, господ, благоволенїемь твомь Сїѡна,  да съѕждѫт сѧ стѣны Іеросалмскыѧ ЛЙЗ 296.30 Сїѧ свѧтаѧ  бож(ь)ственнаѧ лїтꙋргїа свѧтагѡ, славнагѡ  всехвалнагѡ апостола Іакѡва, брата господнѧ  первагѡ архїепскопа свѧтѣйшїѧ, божїѧ  велкїѧ Іеросалмскїѧ цр(ъ)кве Яков 334.25 Същото значение и в Конст 432v.35 433r.37 433v.11.