Речник на Патриарх Евтимий
ꙁъломѫдре  
ꙁъломѫдре -ꙗ ср (1) Лъжливо учение, отклоняващо се от догмите на вярата; зломислие. арїе въ алеѯандрї на Х͠а въꙁбѣс се.  свое ꙁлѡмѹдрїе въсѣмь ꙗвлнно сътвор. с͠на б͠жїа  б͠а г͠а нашего І͠ѵ Х͠а въ тварь съвест дръꙁнѹвь Конст 429r.37