Речник на Патриарх Евтимий
ꙁълобѣсьноват  
ꙁълобѣсьноват -ꙁълобѣсьнѹѭ -ꙁълобѣсьнѹеш несв (1) ~сѧ Беснея, обзет от зъл дух, бяс. Ꙗкоже ѹбо ꙁлобѣснѹѫща сѧ того вдѣ свѧтѣйшї патрїархꙿ Германъ, не сътръпѣ того тако на мнѡѕѣ хѹлт ЙП 188.30