Речник на Патриарх Евтимий
ꙁрьно  
ꙁрьно ср (2) Зърно. сътекше сѧ ѡн, растръгѡшѧ тъ ѡт рѫкѹ єго.  ꙗко ѡтвръꙁат наѧшѧ ꙁрънѡм хранла, ньсоже обрѣтошѧ ЙР 14.3 въꙁемь ꙁръно съ свѧтымь копїемь, полагаеть е ѡт лѣвыѧ страны свѧтаго агнъца ЛЙЗ 286.25