Речник на Патриарх Евтимий
ꙁнаменат  
ꙁнаменат -ꙁнаменаѭ -ꙁнаменаеш несв св (9) 1. Поставям/поставя знак, отбелязвам/отбележа. въ єдный тъїѫ свѧтый  ѹтѣштелный дѹхъ, мже ꙁнаменан быхѡмь въ д(ь)нь ꙁбавленїа ЙП 186.26 2. Прекръствам/прекръстя, правя/направя кръстен знак. мѡӱс кртⷭаѡбраꙁно водꙋ ꙁнаменавь, мѡре раꙁдѣл.  просто рещ, Кртⷭѡмь въсемꙋ мрꙋ сп͠сенїе съдѣа се ИМ 167r.5 тако въꙁемь въ деснѣй рѫцѣ копїе, въ лѣвѣй же просфѡрѫ , ꙁнаменавь г꙯-щ просфѡрѫ, глаголеть ЛЙЗ 285.22 въꙁемъ ѡбѣма пръстома десныѫ рѫкы горнѧѫ ѧст(ь)  ꙁнаменает съ неѫ над свѧтымъ потыремъ  вълагаеть ѧ въ нь, глаголѧ ЛОглаш 388.6 Същото значение и във Филот 86.28 ЛЙЗ 292.4 293.18 СЙЗ 369.1 ЛОглаш 382.14.