Речник на Патриарх Евтимий
ꙁм  
ꙁм -ꙗ м (15) Змей, змия. Ненавдѧй же добраа дїавѡлъ не сътръпѣ не мнѡѕѣ ѡставт тѫ нескꙋшенѫ, нѫ раꙁлныѧ на нѧ въꙁдвже рат, овогда же страхѡванм, овогда же раꙁлным мътанм тоѫ съмѫщааше ср(ъ)дце, овогда же въ ꙁъмїа, овогда же въ ѕвѣрѣ себе прѣтварѣѧ Филот 86.3 Лѫкавомѹ на нь ѹстръмвшѹ сѧ ꙁъмїꙋ  главѫ на высотѫ въꙁдвгшѹ, опашїѫ же своеѫ шествовааше по вѡдах Мих 177.29 Блюд себе ѡт клеветы ꙗкоже ѡт ѕъмїа Кипр 237.23 Същото значение и в Петк 77v.1 Мих 175.25 177.7 177.15 177.18 178.4 179.9 I Никод 213.4 213.29 216.5 СВВ 402.3 МЕ1-3 338.22.