Речник на Патриарх Евтимий
ꙁаѧт  
ꙁаѧт -ꙁаьнѫ -ꙁаьнеш св (4) Зачена, забременея. не могы тръпѣт добрѡдѣтѣл  пѡдвгы мѫжа, сплън сѧ ꙁавст, ꙁаѧть болѣꙁнь  род беꙁакѡнїе ЙР 10.21 Въ смже, егда въ рѣвѣ ꙁанеш, болѣꙁн тебе прѣмѫть несътръпмы Филот 82.29 се Елсаветꙿ, ѹжка твоа, ꙁаеть въ старост,  се мѣсець шестый сть й I Никод 212.19 Същото значение и в ИМ 162v.26.