Речник на Патриарх Евтимий
ꙁапрѣщат  
ꙁапрѣщат -ꙁапрѣщаѭ -ꙁапрѣщаеш несв (2) Налагам забрана, забранявам, заповядвам. ꙗко вдѣ фїлосѡфа велерѣююща, ꙁапрѣщаю т рее ѻ мен І͠ѵ-Х͠вѣ стннаго б͠а нашего ѹмлъкнѹт  к томѹ не г͠лаголат Конст 432r.28 црⷭкаа въса по нѹ ꙋреждааше, не млъвѣ н съмѹщенїю въ д͠нь моего веселїа сълѹт се ꙁапрѣщааше, ꙗко ѿ тѣла хощѹ раꙁлѹт се  съ х͠ѡмь быт Конст 438r.18