Речник на Патриарх Евтимий
ꙁападъ  
ꙁападъ м (6) Запад, една от посоките на света. Ꙗкоже єгда крⷭтт се х͠с хотѣше, не къ ꙁападѡⷨ ѻбращꙿ се сатаны єꙁыкѡⷨ ѿврьже се ИМ 169v.18 Ѿ тїверїады же въꙁⷣвгш се  шъствовавш къ ꙁападѹ стадї десеть, въꙁыде на Ѳавѡрꙿскѹю горѹ Конст 434v.11 вльсв же прходеть ѡт вьстѡкь ꙁемных на ꙁапады вдѣт спасенїе ловѣкѡм Теоф 275.11 Същото значение и в ЛЙЗ 293.27 304.6 306.9.