Речник на Патриарх Евтимий
агарѣннъ  
агарѣннъ м (3) Агарянин – член на арабско номадско племе. Навкратїе нѣкто менемь, ѡт града Аморїа... Слꙋ же сѧ брат сѧ емꙋ съ беꙁбѡжным Агарѣны Филот 93.12 Еѳїоплѣне же  Агарѣне брань велкѫ  несътръпмѫ на Рмлѣны подвгѡшѧ Мих 174.1 мнѡжьство много Агарѣнь Мѡреѫ дошедше,  тъ самый Полвѡтъ съ цр(ъ)квїѫ раꙁдрѹшт ѡкѹшаахѫ сѧ ЙП 196.11