Речник на Патриарх Евтимий
елньскъ  
елньскъ -ꙑ прил (7) 1. Елински, гръцки. прїеть ѹбо быⷭ въ црⷭкаа,  въсако  ѹааше се єлнско прѣмѹдрѡст Конст 424v.22 2. Езически. Сїа ѹбо бываема на къждо, ꙗкоже б рещ, д(ь)нь Флоѳеа слышѫщ, пеалїа лютоѫ себе ѹꙗꙁвѣаше  въсѣх, же къ ней прхѡдѧщх, ѡт бож(ь)ствных поѹааше псанїй  Еллнꙿскѫѧ до конца ѹнжааше прѣльсть Филот 87.20 Подобаеть ѹбо вамь правыѧ дръжат сѧ вѣры  нкакоже Еллнскым вънмат блѧдемь Филот 90.15  нтоже но, нъ побѣдѹ на се  на дїавола мⷱнцѹ ꙗвлꙗахѹ  ѻблтелнцѹ Еллнꙿскаго сѹровꙿства покаꙁающѹ хрїстїанꙿскаго б͠лгоъстїа, велкое ꙁнаменїе х͠вѹ слѹ Нед 606r.39 Същото значение и във Филот 87.13 Конст 424v.27 I Никод 210.35.