Речник на Патриарх Евтимий
еладавъ  
еладавъ м ЛИ (1) Елиа(да)в или Ахолиав – библейско лице, надарено от Бога да помага заедно с Веселеил при изработването на скинията. По мнѡгых же родѡх  родѡх ꙁбра мѫжа два, Веселела глаголѧ  Еллїадава,  благослов х  ѹпрѣмѫдр  повелѣ рѫкотворенаа съꙁдат въ памѧть родѡмь х ЙП 193.10