Речник на Патриарх Евтимий
елеоньскъ  
елеоньскъ -ꙑ прил от МИ (1) елеоньска гора Елеонската планина в околностите на Йерусалим. Къ вьстокѡмꙿ же на єлеѡнꙿскѹю въꙁьшъⷣш гѡрѹ, ѿ неже ѡблакѡⷨ г͠ь на н͠бса въꙁеть бысть,  тамо ъстнѹ сътвор цр͠ковꙿ Конст 434r.17