Речник на Патриарх Евтимий
еленнъ  
еленнъ прил притеж. от ЛИ (1) еленнъ градъ Еленинград – название на град Дрепан в Източната Римска империя. Нъ  дрепанѹ ть̏ наꙁда въ памеⷮ мⷱнка лѹкїана, тъꙁоментьнь м͠тер свое нарее градь, срѣь єленнь градь Конст 429r.24