Речник на Патриарх Евтимий
амвонъ  
амвонъ м (3) Издигната площадка в църквата пред Царските врата, откъдето се четат Евангелието и поучителни слова и се пеят църковни песнопения. Амвон. Бл͠жены же патрїархь макарїе въꙁьшъⷣ на амвѡнь, ꙗвлна того въсѣмь покаꙁа Конст 434r.3 Молтва ꙁа амвонѡмъ СВВ 401.25 Молтва ꙁа амвонѡм въꙁглашаема ЛОглаш 389.1