Речник на Патриарх Евтимий
александрꙗ  
александрꙗ ж МИ (2) Александрия – град на брега на Средиземно море. арїе въ алеѯандрї на Х͠а въꙁбѣс се Конст 429r.37 Сїа б͠голюбьꙁнѣшї цр͠ь напсавь, въ алеѯандрїꙋ ѿпѹст Конст 429v.36