Исторически речник
плест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плестплетѫ, плетѹплетешплететъ, плететь, плететплетемъ, плетемь, плетем, плетемоплетете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плетѫтъ, плетѹтъ, плетѫть, плетѹть, плетѫт, плетѹтплетевѣплететаплететеплетплет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плетѣмъ, плетѣмь, плетѣмплетѣтеплетѣвѣплетѣта*плетохъ*плете
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*плете*плетохомъ*плетосте*плетошѧ*плетоховѣ*плетоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*плетостеплетѣхъ, плетѣхь, плетѣх, плетѧхъ, плетѧхь, плетѧхплетѣше, плетѧшеплетѣше, плетѧшеплетѣхомъ, плетѣхомь, плетѣхом, плетѧхомъ, плетѧхомь, плетѧхомплетѣшете, плетѣсте, плетѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
плетѣхѫ, плетѣхѹ, плетѧхѹплетѣховѣ, плетѧховѣплетѣшета, плетѣста, плетѧстаплетѣшете, плетѣсте, плетѧсте
плест -плетѫ -плетеш несв ковꙑ плест ἐπιβουλὰς συρράπτω Правя интриги, плета козни ков же  сьвѣт ꙁьл на нꙙ плетом бꙑваахѫ С 85.12 Изч С Нвб плета ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Срв Плетена МИ СНМБ Плетени ясени МИ ИД,МНЛом