Исторически речник
намастт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
намасттнамащѫ, намащѹнамастшнамасттъ, намастть, намасттнамастмъ, намастмь, намастм, намастмонамастте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
намастѧтъ, намастѧть, намастѧтнамаствѣнамасттанамасттенамастнамаст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
намастмъ, намастмь, намастмнамасттенамаствѣнамасттанамастхъ, намастхь, намастхнамаст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
намастнамастхомъ, намастхомь, намастхом, намастхмꙑнамастстенамастшѧ, намастшѫ, намастша, намастше, намастхѫнамастховѣнамастста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
намастстенамащаахъ, намащахъ, намащаахь, намащахь, намащаах, намащахнамащааше, намащашенамащааше, намащашенамащаахомъ, намащахомъ, намащаахомь, намащахомь, намащаахом, намащахомнамащаашете, намащашете, намащаасте, намащасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
намащаахѫ, намащахѫ, намащаахѹ, намащахѹнамащааховѣ, намащаховѣнамащаашета, намащашета, намащааста, намащастанамащаашете, намащашете, намащаасте, намащасте
намастт -намащѫ -намастш св Намажа нещо, някого олѣꙇ же грѣшьнка да не намастітъ главꙑ моеѩ СП 140.5 Изч СП Гр λιπαίνω намастіт Вж. при мастт Нвб