Исторически речник
мастт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
масттмащѫ, мащѹмастшмасттъ, мастть, масттмастмъ, мастмь, мастм, мастмомастте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мастѧтъ, мастѧть, мастѧтмаствѣмасттамасттемастмаст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мастмъ, мастмь, мастммасттемаствѣмасттамастхъ, мастхь, мастхмаст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мастмастхомъ, мастхомь, мастхом, мастхмꙑмастстемастшѧ, мастшѫ, мастша, мастше, мастхѫмастховѣмастста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мастстемащаахъ, мащахъ, мащаахь, мащахь, мащаах, мащахмащааше, мащашемащааше, мащашемащаахомъ, мащахомъ, мащаахомь, мащахомь, мащаахом, мащахоммащаашете, мащашете, мащаасте, мащасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мащаахѫ, мащахѫ, мащаахѹ, мащахѹмащааховѣ, мащаховѣмащаашета, мащашета, мащааста, мащастамащаашете, мащашете, мащаасте, мащасте
мастт -мащѫ -мастш несв Омазнявам, напоявам с мазнина ѣко свѣщѭ да т прностъ. цѣломѫдрѣ свѣтълость. мѵро твохъ дѣлъ. непрѣстанꙿно мастмѫ. вь сърѣтене тебе нбсънааго женха СЕ 81а 11—12 Изч СЕ Гр πιαίνω Нвб Срв мастя ’багря, боядисвам’ диал Дюв НГер