Исторически речник
въсколѣбат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсколѣбатвъсколѣблѭ, въсколѣблѧ, въсколѣблювъсколѣблешвъсколѣблетъ, въсколѣблеть, въсколѣблетвъсколѣблемъ, въсколѣблемь, въсколѣблем, въсколѣблемовъсколѣблете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсколѣблѭтъ, въсколѣблѧтъ, въсколѣблютъ, въсколѣблѭть, въсколѣблѧть, въсколѣблють, въсколѣблѭт, въсколѣблѧт, въсколѣблютвъсколѣблевѣвъсколѣблетавъсколѣблетевъсколѣблвъсколѣбл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсколѣблмъ, въсколѣблѣмъ, въсколѣблꙗмъ, въсколѣблмь, въсколѣблѣмь, въсколѣблꙗмь, въсколѣблм, въсколѣблѣм, въсколѣблꙗмвъсколѣблте, въсколѣблѣте, въсколѣблꙗтевъсколѣблвѣ, въсколѣблѣвѣ, въсколѣблꙗвѣвъсколѣблта, въсколѣблѣта, въсколѣблꙗтавъсколѣбахъ, въсколѣбахь, въсколѣбахвъсколѣба
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсколѣбавъсколѣбахомъ, въсколѣбахомь, въсколѣбахом, въсколѣбахмꙑвъсколѣбастевъсколѣбашѧ, въсколѣбашѫ, въсколѣбаша, въсколѣбаше, въсколѣбахѫвъсколѣбаховѣвъсколѣбаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсколѣбастевъсколѣбаахъ, въсколѣбахъ, въсколѣбаахь, въсколѣбахь, въсколѣбаах, въсколѣбахвъсколѣбааше, въсколѣбашевъсколѣбааше, въсколѣбашевъсколѣбаахомъ, въсколѣбахомъ, въсколѣбаахомь, въсколѣбахомь, въсколѣбаахом, въсколѣбахомвъсколѣбаашете, въсколѣбашете, въсколѣбаасте, въсколѣбасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсколѣбаахѫ, въсколѣбахѫ, въсколѣбаахѹ, въсколѣбахѹвъсколѣбааховѣ, въсколѣбаховѣвъсколѣбаашета, въсколѣбашета, въсколѣбааста, въсколѣбаставъсколѣбаашете, въсколѣбашете, въсколѣбаасте, въсколѣбасте
въсколѣбат -въсколѣблѭ -въсколѣбл҄еш св Разлюлея, разклатя нещо страшенъ  двенъ. ꙇ велкъ. прѣславенъ же. ꙇ стненъ ес бже [...] двжѧ нбса отъ основане. ꙇ стлъпъм ꙇхъ въсколѣблѧ СЕ 8r 18—19 Изч СЕ Вж. при колѣбат Нвб