Исторически речник
колѣбат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
колѣбатколѣблѭ, колѣблѧ, колѣблюколѣблешколѣблетъ, колѣблеть, колѣблетколѣблемъ, колѣблемь, колѣблем, колѣблемоколѣблете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
колѣблѭтъ, колѣблѧтъ, колѣблютъ, колѣблѭть, колѣблѧть, колѣблють, колѣблѭт, колѣблѧт, колѣблютколѣблевѣколѣблетаколѣблетеколѣблколѣбл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
колѣблмъ, колѣблѣмъ, колѣблꙗмъ, колѣблмь, колѣблѣмь, колѣблꙗмь, колѣблм, колѣблѣм, колѣблꙗмколѣблте, колѣблѣте, колѣблꙗтеколѣблвѣ, колѣблѣвѣ, колѣблꙗвѣколѣблта, колѣблѣта, колѣблꙗтаколѣбахъ, колѣбахь, колѣбахколѣба
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
колѣбаколѣбахомъ, колѣбахомь, колѣбахом, колѣбахмꙑколѣбастеколѣбашѧ, колѣбашѫ, колѣбаша, колѣбаше, колѣбахѫколѣбаховѣколѣбаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
колѣбастеколѣбаахъ, колѣбахъ, колѣбаахь, колѣбахь, колѣбаах, колѣбахколѣбааше, колѣбашеколѣбааше, колѣбашеколѣбаахомъ, колѣбахомъ, колѣбаахомь, колѣбахомь, колѣбаахом, колѣбахомколѣбаашете, колѣбашете, колѣбаасте, колѣбасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
колѣбаахѫ, колѣбахѫ, колѣбаахѹ, колѣбахѹколѣбааховѣ, колѣбаховѣколѣбаашета, колѣбашета, колѣбааста, колѣбастаколѣбаашете, колѣбашете, колѣбаасте, колѣбасте
колѣбат -колѣблѭ -колѣблш несв Люлея, клатя, разклащам, разтърсвам наѧтъ съ глт народомъ. о оанѣ. есо вдѣтъ ꙁдете въ пѹстꙑнѭ трьст л вѣтромь колѣблемꙑ М Мт 11.7 З А на многъ асъ гръмꙙ.  самъ сꙑнъ колѣбаше сꙙ акꙑ овоште ꙁꙑбл҄емо отъ многа вѣтра С 570.9—10 колѣбат сѧ Изч М З А С Гр σαλεύω Нвб колебати