Исторически речник
ѫродьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ѫродьнъ, ѫродьньѫродьнаѫродьнѹѫродьнъ, ѫродьньѫродьнаѫродьномь, ѫродьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ѫродьнѣѫродьне, ѫродьнꙑѫродьнѫродьнъ, ѫродьньѫродьномъ, ѫродьномьѫродьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ѫродьнꙑѫродьнѣхъ, ѫродьнѣхьѫродьнаѫродьнѹѫродьномаѫродьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ѫродьнаѫродьнѹѫродьноѫродьнаѫродьномь, ѫродьномъѫродьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ѫродьнаѫродьнъ, ѫродьньѫродьномъ, ѫродьномьѫродьнаѫродьнꙑѫродьнѣхъ, ѫродьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ѫродьнѣѫродьнѹѫродьномаѫродьнаѫродьнꙑ, ѫродьнѫѫродьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ѫродьнѫ, ѫродьнѹѫродьноѭ, ѫродьноѫ, ѫродьноѧ, ѫродьноюѫродьнѣѫродьнꙑѫродьнъ, ѫродьньѫродьнамъ, ѫродьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ѫродьнꙑѫродьнамѫродьнахъ, ѫродьнахьѫродьнѣѫродьнѹѫродьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ѫродьнꙑ, ѫродьнꙑ, ѫродьноѫродьнаго, ѫродьнаего, ѫродьнааго, ѫродьнаго, ѫродьного, ѫродьнога, ѫродьнгоѫродьнѹмѹ, ѫродьнѹемѹ, ѫродьнѹѹмѹ, ѫродьнѹмѹ, ѫродьноомѹ, ѫродьномѹ, ѫродьноѹмѹ, ѫродьнмѹѫродьнꙑ, ѫродьнꙑ, ѫродьноѫродьнаго, ѫродьнаего, ѫродьнааго, ѫродьнаго, ѫродьного, ѫродьнога, ѫродьнгоѫродьнꙑмь, ѫродьнꙑмь, ѫродьнꙑмъ, ѫродьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ѫродьнѣмь, ѫродьнѣемь, ѫродьнѣѣмь, ѫродьнѣамь, ѫродьнѣмь, ѫродьнѣмъ, ѫродьнѣемъ, ѫродьнѣѣмъ, ѫродьнѣамъ, ѫродьнѣмъ, ѫродьномь, ѫродьномъѫродьнꙑ, ѫродьнꙑ, ѫродьноѫродьнѫродьнꙑхъ, ѫродьнꙑхъ, ѫродьнꙑхь, ѫродьнꙑхь, ѫродьнѣхъ, ѫродьнѣхьѫродьнꙑмъ, ѫродьнꙑмъ, ѫродьнꙑмь, ѫродьнꙑмь, ѫродьнѣмъ, ѫродьнѣмьѫродьнꙑѧ, ѫродьнꙑꙗ, ѫродьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ѫродьнꙑм, ѫродьнꙑмѫродьнꙑхъ, ѫродьнꙑхъ, ѫродьнꙑхь, ѫродьнꙑхьѫродьнаꙗ, ѫродьнаа, ѫродьнаѣѫродьнѹю, ѫродьноюѫродьнꙑма, ѫродьнꙑмаѫродьно, ѫродьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ѫродьнаго, ѫродьнаего, ѫродьнааго, ѫродьнаго, ѫродьного, ѫродьнога, ѫродьнгоѫродьнѹмѹ, ѫродьнѹемѹ, ѫродьнѹѹмѹ, ѫродьнѹмѹ, ѫродьноомѹ, ѫродьномѹ, ѫродьноѹмѹ, ѫродьнмѹѫродьно, ѫродьноеѫродьнаго, ѫродьннаего, ѫродьнааго, ѫродьнаго, ѫродьного, ѫродьнога, ѫродьнгоѫродьнꙑмь, ѫродьнꙑмь, ѫродьнꙑмъ, ѫродьнꙑмъѫродьнѣмь, ѫродьнѣемь, ѫродьнѣѣмь, ѫродьнѣамь, ѫродьнѣмь, ѫродьнѣмъ, ѫродьнѣемъ, ѫродьнѣѣмъ, ѫродьнѣамъ, ѫродьнѣмъ, ѫродьномь, ѫродьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ѫродьно, ѫродьноеѫродьнаꙗ, ѫродьнаа, ѫродьнаѣ, ѫродьнаѧѫродьнꙑхъ, ѫродьнꙑхъ, ѫродьнꙑхь, ѫродьнꙑхь, ѫродьнѣхъ, ѫродьнѣхьѫродьнꙑмъ, ѫродьнꙑмъ, ѫродьнꙑмь, ѫродьнꙑмь, ѫродьнѣмъ, ѫродьнѣмьѫродьнаꙗ, ѫродьнаа, ѫродьнаѣ, ѫродьнаѧѫродьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ѫродьнꙑхъ, ѫродьнꙑхъ, ѫродьнꙑхь, ѫродьнꙑхьѫродьнѣѫродьнѹю, ѫродьноюѫродьнꙑма, ѫродьнꙑмаѫродьнаꙗ, ѫродьнаа, ѫродьнаѣ, ѫродьнаѧѫродьнꙑѧ, ѫродьнꙑꙗ, ѫродьнѫѭ, ѫродьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ѫродьнѣ, ѫродьноѫродьнѫѭ, ѫродьнѹю, ѫродьноѭ, ѫродьноюѫродьнѫѭ, ѫродьноѫ, ѫродьноѧ, ѫродьноюѫродьнѣѫродьнꙑѧ, ѫродьнꙑꙗ, ѫродьнꙑеѫродьнꙑхъ, ѫродьнꙑхъ, ѫродьнѣхъ, ѫродьнꙑхь, ѫродьнꙑхь, ѫродьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ѫродьнꙑмъ, ѫродьнꙑмъ, ѫродьнѣмъ, ѫродьнꙑмь, ѫродьнꙑмь, ѫродьнѣмьѫродьнꙑѧ, ѫродьнꙑꙗ, ѫродьнꙑеѫродьнꙑм, ѫродьнꙑмѫродьнꙑхъ, ѫродьнꙑхъ, ѫродьнꙑхь, ѫродьнꙑхьѫродьнѣѫродьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ѫродьнꙑма, ѫродьнꙑмаѫродьнѣ, ѫродьнѣшѫродьнѣшаѫродьнѣшѹ, ѫродьнѣшюѫродьнѣѫродьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ѫродьнѣшемь, ѫродьнѣшемъѫродьнѣшѫродьнѣѫродьнѣше, ѫродьнѣшѫродьнѣшь, ѫродьнѣшъѫродьнѣшемъ, ѫродьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ѫродьнѣшѧѫродьнѣшѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхьѫродьнѣшаѫродьнѣшѹ, ѫродьнѣшюѫродьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ѫродьнѣе, ѫродьнѣ, ѫродьнѣшеѫродьнѣшаѫродьнѣшѹ, ѫродьнѣшюѫродьнѣе, ѫродьнѣ, ѫродьнѣшеѫродьнѣшаѫродьнѣшемь, ѫродьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ѫродьнѣшѫродьнѣе, ѫродьнѣѫродьнѣша, ѫродьнѣшѫродьнѣшь, ѫродьнѣшъѫродьнѣшемъ, ѫродьнѣшемьѫродьнѣша, ѫродьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ѫродьнѣшѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхьѫродьнѣшѫродьнѣшѹ, ѫродьнѣшюѫродьнѣшемаѫродьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ѫродьнѣшѧ, ѫродьнѣшѫ, ѫродьнѣшеѫродьнѣшѫродьнѣшѫ, ѫродьнѣшѧ, ѫродьнѣшѹѫродьнѣшеѭ, ѫродьнѣшеѫ, ѫродьнѣшеѧ, ѫродьнѣшеюѫродьнѣшѫродьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ѫродьнѣшѧ, ѫродьнѣшѫ, ѫродьнѣшеѫродьнѣшь, ѫродьнѣшъѫродьнѣшамъ, ѫродьнѣшамьѫродьнѣшѧ, ѫродьнѣше, ѫродьнѣшѫѫродьнѣшамѫродьнѣшахъ, ѫродьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ѫродьнѣшѫродьнѣшѹ, ѫродьнѣшюѫродьнѣшамаѫродьнѣ, ѫродьнѣшѫродьнѣшаго, ѫродьнѣшаего, ѫродьнѣшааго, ѫродьнѣшагоѫродьнѣшѹмѹ, ѫродьнѣшѹемѹ, ѫродьнѣшѹѹмѹ, ѫродьнѣшѹмѹ, ѫродьнѣшюмѹ, ѫродьнѣшюемѹ, ѫродьнѣшюѹмѹ, ѫродьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ѫродьнѣѫродьнѣшаго, ѫродьнѣшаего, ѫродьнѣшааго, ѫродьнѣшагоѫродьнѣшмь, ѫродьнѣшмь, ѫродьнѣшмъ, ѫродьнѣшмъѫродьнѣшмь, ѫродьнѣшмь, ѫродьнѣшмъ, ѫродьнѣшмъѫродьнѣѫродьнѣше, ѫродьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхь, ѫродьнѣшхьѫродьнѣшмъ, ѫродьнѣшмъ, ѫродьнѣшмьѫродьнѣшѧѧ, ѫродьнѣшее, ѫродьнѣшѫѫѫродьнѣшм, ѫродьнѣшмѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхьѫродьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ѫродьнѣшѹю, ѫродьнѣшююѫродьнѣшма, ѫродьнѣшмаѫродьнѣе, ѫродьнѣ, ѫродьнѣшее, ѫродьнѣшеѫродьнѣшаго, ѫродьнѣшаего, ѫродьнѣшааго, ѫродьнѣшагоѫродьнѣшѹмѹ, ѫродьнѣшѹемѹ, ѫродьнѣшѹѹмѹ, ѫродьнѣшѹмѹ, ѫродьнѣшюмѹ, ѫродьнѣшюемѹ, ѫродьнѣшюѹмѹ, ѫродьнѣшюмѹѫродьнѣе, ѫродьнѣ, ѫродьнѣшее, ѫродьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ѫродьнѣшаго, ѫродьнѣшаего, ѫродьнѣшааго, ѫродьнѣшагоѫродьнѣшмь, ѫродьнѣшмь, ѫродьнѣшмъ, ѫродьнѣшмъѫродьнѣшмь, ѫродьнѣшмь, ѫродьнѣшмъ, ѫродьнѣшмъѫродьнѣе, ѫродьнѣ, ѫродьнѣшее, ѫродьнѣшеѫродьнѣшаꙗ, ѫродьнѣшаѣ, ѫродьнѣшаѧѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхь, ѫродьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ѫродьнѣшмъ, ѫродьнѣшмъ, ѫродьнѣшмьѫродьнѣшаꙗ, ѫродьнѣшаѣ, ѫродьнѣшаѧѫродьнѣшм, ѫродьнѣшмѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхьѫродьнѣшѫродьнѣшѹю, ѫродьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ѫродьнѣшма, ѫродьнѣшмаѫродьнѣшꙗ, ѫродьнѣшѣ, ѫродьнѣшаꙗѫродьнѣшѧѧ, ѫродьнѣшѧѩ, ѫродьнѣшѫѫ, ѫродьнѣшаѧ, ѫродьнѣшее, ѫродьнѣшеѥѫродьнѣшѫродьнѣшѫѫ, ѫродьнѣшѫѭ, ѫродьнѣшѧѧ, ѫродьнѣшѧѩ, ѫродьнѣшююѫродьнѣшѫѫ, ѫродьнѣшѫѭ, ѫродьнѣшѧѧ, ѫродьнѣшѧѩ, ѫродьнѣшюю, ѫродьнѣшеѭ, ѫродьнѣшеѫ, ѫродьнѣшеѧ, ѫродьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ѫродьнѣшѫродьнѣшꙗ, ѫродьнѣшѣѫродьнѣшѧѧ, ѫродьнѣшѧѩ, ѫродьнѣшѫѫ, ѫродьнѣшаѧ, ѫродьнѣшее, ѫродьнѣшеѥѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхь, ѫродьнѣшхьѫродьнѣшмъ, ѫродьнѣшмъ, ѫродьнѣшмь, ѫродьнѣшмьѫродьнѣшѧѧ, ѫродьнѣшѧѩ, ѫродьнѣшѫѫ, ѫродьнѣшаѧ, ѫродьнѣшее, ѫродьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ѫродьнѣшм, ѫродьнѣшмѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхъ, ѫродьнѣшхь, ѫродьнѣшхьѫродьнѣшѫродьнѣшѹю, ѫродьнѣшююѫродьнѣшма, ѫродьнѣшма
ѫродьнъ -ꙑ прил Безумен; жесток, безмилостен с стъ крьвь ѡ юдо. ѭже прода на трехъ десꙙтехъ днар. с стъ кръвь ѧже дѣл҄ьма тократь стꙑдъкꙑѧ сьвѣтꙑ онꙑ творааше. сь ѫродьнꙑм фарсе С 419.24 Изч С Гр ἀγνώμων Вж. при ѫродвъ Нвб