Исторически речник
цѣсар҄ьII  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
цѣсар҄ьцѣсар҄ꙗ, цѣсар҄ѣцѣсар҄юцѣсар҄цѣсар҄ꙗ, цѣсар҄ѣцѣсар҄емь, цѣсар҄емъ, цѣсар҄ѥмъ, цѣсар҄ѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
цѣсар҄цѣсар҄е, цѣсар҄юцѣсар҄цѣсар҄цѣсар҄емъ, цѣсар҄емь, цѣсар҄ѥмъ, цѣсар҄ѥмьцѣсар҄ѧ, цѣсар҄ѩ, цѣсар҄ѫ, цѣсар҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
цѣсар҄цѣсар҄хъ, цѣсар҄хьцѣсар҄ꙗ, цѣсар҄ѣцѣсар҄юцѣсар҄ема, цѣсар҄ѥмацѣсар҄е, цѣсар҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
цѣсар҄ꙗ, цѣсар҄ѣцѣсар҄юцѣсар҄е, цѣсар҄ѥцѣсар҄ꙗ, цѣсар҄ѣцѣсар҄емь, цѣсар҄емъ, цѣсар҄ѥмъ, цѣсар҄ѥмьцѣсар҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
цѣсар҄а, цѣсар҄ꙗцѣсар҄цѣсар҄емъ, цѣсар҄емь, цѣсар҄ѥмъ, цѣсар҄ѥмьцѣсар҄а, цѣсар҄ꙗцѣсар҄цѣсар҄хъ, цѣсар҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
цѣсар҄цѣсар҄юцѣсар҄ема, цѣсар҄ѥмацѣсар҄, цѣсар҄ꙗцѣсар҄ѧ, цѣсар҄ѩ, цѣсар҄ѭ, цѣсар҄е, цѣсар҄ѥцѣсар҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
цѣсар҄ѭ, цѣсар҄ѧ, цѣсар҄ѩ, цѣсар҄юцѣсар҄еѭ, цѣсар҄еѫ, цѣсар҄ѥѭ, цѣсар҄ѥѫ, цѣсар҄ею, цѣсар҄ѥюцѣсар҄цѣсар҄ѧ, цѣсар҄ѩ, цѣсар҄ѭ, цѣсар҄е, цѣсар҄ѥцѣсар҄цѣсар҄ꙗмъ, цѣсар҄ꙗмь, цѣсар҄ѣмъ, цѣсар҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
цѣсар҄ѧ, цѣсар҄ѩ, цѣсар҄ѭ, цѣсар҄е, цѣсар҄ѥцѣсар҄ꙗм, цѣсар҄ѣмцѣсар҄ꙗхъ, цѣсар҄ѣхьцѣсар҄цѣсар҄юцѣсар҄ꙗма, цѣсар҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
цѣсар҄ь, цѣсар҄, цѣсар҄е, цѣсар҄цѣсар҄ꙗго, цѣсар҄ꙗего, цѣсар҄ꙗаго, цѣсар҄ꙗго, цѣсар҄его, цѣсар҄ега, цѣсар҄ѣго, цѣсар҄ѣего, цѣсар҄ѣаго, цѣсар҄ѣго, цѣсар҄ѧго, цѣсар҄ѧего, цѣсар҄ѧаго, цѣсар҄ѧго, цѣсар҄гоцѣсар҄юмѹ, цѣсар҄юемѹ, цѣсар҄юѹмѹ, цѣсар҄ююмѹ, цѣсар҄юмѹ, цѣсар҄емѹ, цѣсар҄мѹцѣсар҄ь, цѣсар҄, цѣсар҄е, цѣсар҄цѣсар҄ꙗго, цѣсар҄ꙗего, цѣсар҄ꙗаго, цѣсар҄ꙗго, цѣсар҄его, цѣсар҄ега, цѣсар҄ѣго, цѣсар҄ѣего, цѣсар҄ѣаго, цѣсар҄ѣго, цѣсар҄ѧго, цѣсар҄ѧего, цѣсар҄ѧаго, цѣсар҄ѧго, цѣсар҄гоцѣсар҄мь, цѣсар҄мь, цѣсар҄мъ, цѣсар҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
цѣсар҄мь, цѣсар҄мь, цѣсар҄мъ, цѣсар҄мъ, цѣсар҄емь, цѣсар҄емъ, цѣсар҄ѣмь, цѣсар҄ѣмъцѣсар҄ь, цѣсар҄, цѣсар҄е, цѣсар҄цѣсар҄, цѣсар҄цѣсар҄хъ, цѣсар҄хъ, цѣсар҄хь, цѣсар҄хьцѣсар҄мъ, цѣсар҄мъ, цѣсар҄мь, цѣсар҄мьцѣсар҄ѧѧ, цѣсар҄ѩѧ, цѣсар҄ѧѩ, цѣсар҄ꙗѧ, цѣсар҄ѧꙗ, цѣсар҄ꙗꙗ, цѣсар҄ꙗа, цѣсар҄ее, цѣсар҄е, цѣсар҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
цѣсар҄м, цѣсар҄мцѣсар҄хъ, цѣсар҄хъ, цѣсар҄хь, цѣсар҄хьцѣсар҄ꙗꙗ, цѣсар҄ѣꙗ, цѣсар҄ꙗа, цѣсар҄ѣа, цѣсар҄ѣѣ, цѣсар҄ѧѧцѣсар҄ююцѣсар҄ма, цѣсар҄мацѣсар҄е, цѣсар҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
цѣсар҄ꙗго, цѣсар҄ꙗего, цѣсар҄ꙗаго, цѣсар҄ꙗго, цѣсар҄его, цѣсар҄ега, цѣсар҄ѣго, цѣсар҄ѣего, цѣсар҄ѣаго, цѣсар҄ѣго, цѣсар҄ѧго, цѣсар҄ѧего, цѣсар҄ѧаго, цѣсар҄ѧго, цѣсар҄гоцѣсар҄юмѹ, цѣсар҄юемѹ, цѣсар҄юѹмѹ, цѣсар҄ююмѹ, цѣсар҄юмѹ, цѣсар҄емѹ, цѣсар҄мѹцѣсар҄е, цѣсар҄еецѣсар҄ꙗго, цѣсар҄ꙗего, цѣсар҄ꙗаго, цѣсар҄ꙗго, цѣсар҄его, цѣсар҄ега, цѣсар҄ѣго, цѣсар҄ѣего, цѣсар҄ѣаго, цѣсар҄ѣго, цѣсар҄ѧго, цѣсар҄ѧего, цѣсар҄ѧаго, цѣсар҄ѧго, цѣсар҄гоцѣсар҄мь, цѣсар҄мь, цѣсар҄мъ, цѣсар҄мъцѣсар҄мь, цѣсар҄мь, цѣсар҄мъ, цѣсар҄мъ, цѣсар҄емь, цѣсар҄емъ, цѣсар҄ѣмь, цѣсар҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
цѣсар҄е, цѣсар҄еецѣсар҄ꙗꙗ, цѣсар҄ꙗа, цѣсар҄ꙗѧ, цѣсар҄ѧѧ, цѣсар҄ѣꙗ, цѣсар҄ѣа, цѣсар҄ѣѣцѣсар҄хъ, цѣсар҄хъ, цѣсар҄хь, цѣсар҄хьцѣсар҄мъ, цѣсар҄мъ, цѣсар҄мь, цѣсар҄мьцѣсар҄ꙗꙗ, цѣсар҄ꙗа, цѣсар҄ꙗѧ, цѣсар҄ѧѧ, цѣсар҄ѣꙗ, цѣсар҄ѣа, цѣсар҄ѣѣцѣсар҄м, цѣсар҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
цѣсар҄хъ, цѣсар҄хъ, цѣсар҄хь, цѣсар҄хьцѣсар҄цѣсар҄ююцѣсар҄ма, цѣсар҄мацѣсар҄ꙗꙗ, цѣсар҄ꙗа, цѣсар҄ѣꙗ, цѣсар҄ѣа, цѣсар҄ѣѣ, цѣсар҄ѧѧцѣсар҄ѧѧ, цѣсар҄ѩѧ, цѣсар҄ее, цѣсар҄ѥѥ, цѣсар҄еѥ, цѣсар҄ꙗѧ, цѣсар҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
цѣсар҄, цѣсар҄ецѣсар҄ѭѭ, цѣсар҄еѭ, цѣсар҄ѧѧ, цѣсар҄ѩѧ, цѣсар҄ююцѣсар҄еѭ, цѣсар҄еѫ, цѣсар҄ѥѭ, цѣсар҄ѥѫ, цѣсар҄ѭѭ, цѣсар҄еѧ, цѣсар҄ею, цѣсар҄ѥѧ, цѣсар҄ѥюцѣсар҄, цѣсар҄ѣцѣсар҄ѧѧ, цѣсар҄ѩѩ, цѣсар҄ѩѧ, цѣсар҄ꙗѧ, цѣсар҄ѭѭ, цѣсар҄ее, цѣсар҄ѥе, цѣсар҄ѧцѣсар҄хъ, цѣсар҄хъ, цѣсар҄хь, цѣсар҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
цѣсар҄мъ, цѣсар҄мъ, цѣсар҄мь, цѣсар҄мьцѣсар҄ѧѧ, цѣсар҄ѩѩ, цѣсар҄ѩѧ, цѣсар҄ꙗѧ, цѣсар҄ѭѭ, цѣсар҄ее, цѣсар҄ѥе, цѣсар҄ѧцѣсар҄м, цѣсар҄мцѣсар҄хъ, цѣсар҄хъ, цѣсар҄хь, цѣсар҄хьцѣсар҄цѣсар҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
цѣсар҄ма, цѣсар҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
цѣсар҄ь прил притеж 1. Царски; който принадлежи или е предназначен за цар, владетел есо ꙁдете вдѣтъ. лвка л въ мѧкъкꙑ рꙁ облъена. се же мѧкъка носѧтъ. въ домохъ цср(хъ) сѫтъ М Мт 11.8 З А прведѫтъ сѩ црю дѣвꙑ попеі ... пріведѫтъ сѩ въ веселье радості. пріведѫ сѩ цⷬ҇къвъ црѭ СП 44.16 прмъ кнꙙꙁъ кн҄гꙑ цѣсарꙙ. сѣдъ на сѫдшт. повелѣвааше народъ градъскꙑхъ прводт мл҄ѫште.  съсѫдꙑ мѫльнꙑѧ прѣдъ н҄м полагат С 174.26 2. Царски; който се отнася до цар, владетел црькꙑ потомъ цѣсаремъ повелѣнмъ съꙁъдана бꙑстꙿ.  нарее сꙙ анастаса С 198.7—8 3. Който е в някакви отношения с цар, владетел въсѣ слава дъщер цр вънѫтръѫдѹ. трѣснꙑ ꙁлатꙑ одѣна прѣкѹщена СП 44.14 ї наставітъ тѩ дівьно десніца твоѣ. стрѣлꙑ твоѩ. ꙁоштренꙑ слъне. людье подъ тобоѭ падѫтъ въ срдці врагъ цръ СП 44.6 4. Като същ. цѣсарꙗ ср мн τὰ βασίλεια Царски палати, дворец есо ꙁдете вдѣтъ. лка л мѧкъкам рꙁам одѣна. се же въ одежд славьнѣ ꙇ пшт сѫште. вь цсрхъ сѫтъ М Лк 7.25 цѣсар҄ полатꙑ τὰ βασίλεια Царски палати, дворец ѹд сꙙ мѫжѹ томѹ.  аб повелѣ првест  съ всѣкоѭ ьстѭ въ полатꙑ цѣсарꙙ С 199.2 цѣсар҄ь вѣньць διάδημα Царски венец, корона въ вергахъ бѣхъ. се цѣсарь вѣньць отъ каменꙗ драгааго ношѫ С 368.16 цѣсар҄ь градъ Цариград, Константинопол мⷺца тоⷢ҇ ҃ [ноември] стъⷯ оць наⷲ҇ бъвшх цр градѣ. максмна прокла. анатолѣ [!]  нада.  стаⷢ҇ глігора новаго юⷣ҇творⷰ҇ А 127а 27 мⷺца сепⷠ҇ б҃ стааⷢ҇ мⷱка маманта ѹльѣна. флпа  теодотіѩ.  стмъ оцмъ наⷲ҇мъ. црѣграда А 113d 23 мⷺца деⷦ҇ ҃ѕ҃ стаго оца наⷲ҇го ѳеодора археппа црградѣ А 135b 13 мⷺца маⷬ҇ н҃б҃ стаго оца наⷲ҇ томъ арпⷫ҇а црѣграⷣ҇ А 144b 1 мⷺца авс҇го ҃д҃. стаго апла тіта еппа. ѹенⷦ҇ велкⷢа апла павла  стѹю оцю наⷲ҇ю архппѹ црѣграⷣ҇ еффана [!]  мънъ А 152а 23 цѣсар҄ь мѫжь ὁ βασιλικός, ὁ τοῦ βασιλέως Царски човек, служител на царя бѣ же етеръ цсръ мѫжъ. егоже снъ болѣаше въ каперьнаѹмѣ М Йо 4.46 З А гла къ немѹ цсръ мѫжъ. г сънд прѣжде даже не ѹмьретъ отроѧ мое М Йо 4.49 З А о цср мѫж М 133а 7 аурлꙗнъ же днъ отъ славънꙑхъ цѣсаръ мѫжь. протвѫ манастꙑрѹ отьца сак҄а. на полѹноштъ съꙁъда цръкъве свꙙтаꙿго. прьвомѫенка стефана С 208.25 цѣсарꙗ власть τὰ βασίλεια Царски дворец, царски палат въ тьмнц бѣхъ се въ цр власт жвѫ С 368.15 М З А СП С Гр τῶν βασιλέων τοῦ βασιλέως βασιλικός τοῦ αὐτοκράτορος βασιλεύων παρὰ τοῦ βασιλέως Вж. при цѣсарьскъ Нвб