Исторически речник
цѣсарьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
цѣсарьскъ, цѣсарьскьцѣсарьскацѣсарьскѹцѣсарьскъ, цѣсарьскьцѣсарьскацѣсарьскомь, цѣсарьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
цѣсарьсцѣцѣсарьскъцѣсарьсццѣсарьскъ, цѣсарьскьцѣсарьскомъ, цѣсарьскомьцѣсарьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
цѣсарьскꙑцѣсарьсцѣхъ, цѣсарьсцѣхьцѣсарьскацѣсарьскѹцѣсарьскомацѣсарьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
цѣсарьскацѣсарьскѹцѣсарьскоцѣсарьскацѣсарьскомь, цѣсарьскомъцѣсарьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
цѣсарьскацѣсарьскъ, цѣсарьскьцѣсарьскомъ, цѣсарьскомьцѣсарьскꙑцѣсарьскꙑцѣсарьсцѣхъ, цѣсарьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
цѣсарьсцѣцѣсарьскѹцѣсарьскомацѣсарьскацѣсарьскꙑ, цѣсарьскѫцѣсарьсцѣ, цѣсарьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
цѣсарьскѫ, цѣсарьскѹцѣсарьскоѭ, цѣсарьскоѫ, цѣсарьскоѧ, цѣсарьскоюцѣсарьсцѣ, цѣсарьстѣцѣсарьскꙑцѣсарьскъ, цѣсарьскьцѣсарьскамъ, цѣсарьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
цѣсарьскꙑцѣсарьскамцѣсарьскахъ, цѣсарьскахьцѣсарьсцѣ, цѣсарьстѣцѣсарьскѹцѣсарьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
цѣсарьскꙑ, цѣсарьскꙑ, цѣсарьскоцѣсарьскаго, цѣсарьскаего, цѣсарьскааго, цѣсарьскаго, цѣсарьского, цѣсарьскога, цѣсарьскгоцѣсарьскѹмѹ, цѣсарьскѹемѹ, цѣсарьскѹѹмѹ, цѣсарьскѹмѹ, цѣсарьскоомѹ, цѣсарьскомѹ, цѣсарьскоѹмѹ, цѣсарьскмѹцѣсарьскꙑ, цѣсарьскꙑ, цѣсарьскоцѣсарьскаго, цѣсарьскаего, цѣсарьскааго, цѣсарьскаго, цѣсарьского, цѣсарьскога, цѣсарьскгоцѣсарьскꙑмь, цѣсарьскꙑмь, цѣсарьскꙑмъ, цѣсарьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
цѣсарьсцѣмь, цѣсарьсцѣемь, цѣсарьсцѣѣмь, цѣсарьсцѣамь, цѣсарьсцѣмь, цѣсарьсцѣмъ, цѣсарьсцѣемъ, цѣсарьсцѣѣмъ, цѣсарьсцѣамъ, цѣсарьсцѣмъ, цѣсарьскомь, цѣсарьскомъцѣсарьскꙑ, цѣсарьскꙑ, цѣсарьскоцѣсарьсццѣсарьскꙑхъ, цѣсарьскꙑхъ, цѣсарьскꙑхь, цѣсарьскꙑхь, цѣсарьсцѣхъ, цѣсарьсцѣхьцѣсарьскꙑмъ, цѣсарьскꙑмъ, цѣсарьскꙑмь, цѣсарьскꙑмь, цѣсарьсцѣмъ, цѣсарьсцѣмьцѣсарьскꙑѧ, цѣсарьскꙑꙗ, цѣсарьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
цѣсарьскꙑм, цѣсарьскꙑмцѣсарьскꙑхъ, цѣсарьскꙑхъ, цѣсарьскꙑхь, цѣсарьскꙑхьцѣсарьскаꙗ, цѣсарьскаа, цѣсарьскаѣцѣсарьскѹю, цѣсарьскоюцѣсарьскꙑма, цѣсарьскꙑмацѣсарьско, цѣсарьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
цѣсарьскаго, цѣсарьскаего, цѣсарьскааго, цѣсарьскаго, цѣсарьского, цѣсарьскога, цѣсарьскгоцѣсарьскѹмѹ, цѣсарьскѹемѹ, цѣсарьскѹѹмѹ, цѣсарьскѹмѹ, цѣсарьскоомѹ, цѣсарьскомѹ, цѣсарьскоѹмѹ, цѣсарьскмѹцѣсарьско, цѣсарьскоецѣсарьскаго, цѣсарьскаего, цѣсарьскааго, цѣсарьскаго, цѣсарьского, цѣсарьскога, цѣсарьскгоцѣсарьскꙑмь, цѣсарьскꙑмь, цѣсарьскꙑмъ, цѣсарьскꙑмъцѣсарьсцѣмь, цѣсарьсцѣемь, цѣсарьсцѣѣмь, цѣсарьсцѣамь, цѣсарьсцѣмь, цѣсарьсцѣмъ, цѣсарьсцѣемъ, цѣсарьсцѣѣмъ, цѣсарьсцѣамъ, цѣсарьсцѣмъ, цѣсарьскомь, цѣсарьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
цѣсарьско, цѣсарьскоецѣсарьскаꙗ, цѣсарьскаа, цѣсарьскаѣ, цѣсарьскаѧцѣсарьскꙑхъ, цѣсарьскꙑхъ, цѣсарьскꙑхь, цѣсарьскꙑхь, цѣсарьсцѣхъ, цѣсарьсцѣхьцѣсарьскꙑмъ, цѣсарьскꙑмъ, цѣсарьскꙑмь, цѣсарьскꙑмь, цѣсарьсцѣмъ, цѣсарьсцѣмьцѣсарьскаꙗ, цѣсарьскаа, цѣсарьскаѣ, цѣсарьскаѧцѣсарьскꙑм, цѣсарьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
цѣсарьскꙑхъ, цѣсарьскꙑхъ, цѣсарьскꙑхь, цѣсарьскꙑхьцѣсарьсцѣцѣсарьскѹю, цѣсарьскоюцѣсарьскꙑма, цѣсарьскꙑмацѣсарьскаꙗ, цѣсарьскаа, цѣсарьскаѣ, цѣсарьскаѧцѣсарьскꙑѧ, цѣсарьскꙑꙗ, цѣсарьскѫѭ, цѣсарьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
цѣсарьсцѣ, цѣсарьстѣ, цѣсарьскоцѣсарьскѫѭ, цѣсарьскѹю, цѣсарьскоѭ, цѣсарьскоюцѣсарьскѫѭ, цѣсарьскоѫ, цѣсарьскоѧ, цѣсарьскоюцѣсарьсцѣ, цѣсарьстѣцѣсарьскꙑѧ, цѣсарьскꙑꙗ, цѣсарьскꙑецѣсарьскꙑхъ, цѣсарьскꙑхъ, цѣсарьсцѣхъ, цѣсарьстѣхъ, цѣсарьскꙑхь, цѣсарьскꙑхь, цѣсарьсцѣхь, цѣсарьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
цѣсарьскꙑмъ, цѣсарьскꙑмъ, цѣсарьсцѣмъ, цѣсарьстѣмъ, цѣсарьскꙑмь, цѣсарьскꙑмь, цѣсарьсцѣмь, цѣсарьстѣмьцѣсарьскꙑѧ, цѣсарьскꙑꙗ, цѣсарьскꙑецѣсарьскꙑм, цѣсарьскꙑмцѣсарьскꙑхъ, цѣсарьскꙑхъ, цѣсарьскꙑхь, цѣсарьскꙑхьцѣсарьсцѣ, цѣсарьстѣцѣсарьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
цѣсарьскꙑма, цѣсарьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
цѣсарьскъ -ꙑ прил 1. Който се отнася до цар, господар, владетел; царски въ то лѣто ѹбо аламѹндарь сскъ. цѣсаръскꙑ санъ вьꙁьмъ С 291.26 анѳупатъ рее. не прѣльшта себе кодрате. о вьсѣкомъ бо крьстіꙗнѣ. каꙁнь цѣсарьска лежтъ С 101.22 мол҄ѫ тꙙ каꙁнь црьскѫ.  бол҄ѣрьскѫ въскорѣ съконьа о мьнѣ С 101.29 магнъ кꙿто вовода вьꙁемъ власть отꙿ цѣсарьскааго повелѣнꙗ. спльн҄енъ гнѣва на крьстꙗнꙑ С 45.17 благовѣст сꙙ гаурїломъ архаг҄геломъ. дѣвѣ стѣ  престѣ отъ рода цѣсарьска сѫшт. менемь марꙗ С 10. 22—23 Който се отнася до божествения, небесния цар, господар, владетел; Божи, Господен, царски. посъланъ бꙑстъ гаурїлъ. въꙁвѣштаѧ цѣсарьско тано ꙁнамо. а не спꙑтамо С 244.30 2. Царски; който принадлежи на цар, владетел постав ѧ по нѹ. подъстълавъ подъ ногꙑ хъ багърѣнцѫ цѣсарьскѫ С 7.2 комсъ ... повелѣ вономъ свомъ оседълат мѹ кон҄ь цѣсарьскъ С 221.18 [кън҄гꙑ] цѣсарьскꙑѩ αἱ βασιλεῖαι Книгите Царства, четирите старозаветни книги Царства васъ бо могѫтъ прѣльстт. пон҄еже потаѭтъ сꙙ вамъ. кн҄гꙑ сѫдскꙑѧ. цѣсарьскꙑѧ сходьнꙑѧ.  вꙿс о н҄хъже облен бꙑваѭтъ С 127.16 С Гр βασιλικός [τοῦ] βασιλέως τῶν βασιλέων βασίλειος τῆς βασιλείας προφητικός цѣсаръскъ Нвб Срв царски ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Царски дол МИ ЙЗах,Кюст.кр Царски ФИ Царовски ФИ Царевски ФИ Царянски ФИ СтИл, РЛФИ церев прил Царева ливада МИ Царевец МИ Царева ж ЛИ Царевна ж ЛИ СтИл,РЛФИ