Исторически речник
хрстосъ  
хрстосъ вж хрьст[ос]ъ