Исторически речник
ѹпаст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹпаст сѧѹпасѫ, ѹпасѹѹпасешѹпасетъ, ѹпасеть, ѹпасетѹпасемъ, ѹпасемь, ѹпасем, ѹпасемоѹпасете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹпасѫтъ, ѹпасѹтъ, ѹпасѫть, ѹпасѹть, ѹпасѫт, ѹпасѹтѹпасевѣѹпасетаѹпасетеѹпасѹпас
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹпасѣмъ, ѹпасѣмь, ѹпасѣмѹпасѣтеѹпасѣвѣѹпасѣтаѹпасохъ, ѹпасохь, ѹпасохѹпасе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹпасеѹпасохомъ, ѹпасохомь, ѹпасохом, ѹпасохмꙑѹпасостеѹпасошѧ, ѹпасошѫ, ѹпасоша, ѹпасоше, ѹпасохѫѹпасоховѣѹпасоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹпасостеѹпасѣахъ, ѹпасѣхъ, ѹпасѣахь, ѹпасѣхь, ѹпасѣах, ѹпасѣх, ѹпасѧхъ, ѹпасѧхь, ѹпасѧхѹпасѣаше, ѹпасѣше, ѹпасѧшеѹпасѣаше, ѹпасѣше, ѹпасѧшеѹпасѣахомъ, ѹпасѣхомъ, ѹпасѣахомь, ѹпасѣхомь, ѹпасѣахом, ѹпасѣхом, ѹпасѧхомъ, ѹпасѧхомь, ѹпасѧхомѹпасѣашете, ѹпасѣшете, ѹпасѣасте, ѹпасѣсте, ѹпасѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹпасѣахѫ, ѹпасѣхѫ, ѹпасѣахѹ, ѹпасѣхѹ, ѹпасѧхѹѹпасѣаховѣ, ѹпасѣховѣ, ѹпасѧховѣѹпасѣашета, ѹпасѣшета, ѹпасѣаста, ѹпасѣста, ѹпасѧстаѹпасѣашете, ѹпасѣшете, ѹпасѣасте, ѹпасѣсте, ѹпасѧсте
ѹпаст сѧ -ѹпасѫ сѧ -ѹпасеш сѧ св Нахраня се, наситя се [прен.] ѹпъваї на гѣ ї твор благостъїнѭ.  насел ꙁемⷧѭ ї ѹпасеш сѩ въ богатьствѣ еѩ СП 36.3 Изч СП Гр ποιμαίνομαι Вж. при ѹпастII Нвб