Исторически речник
ѹмъвень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹмъвен, ѹмъвеньѹмъвенꙗ, ѹмъвена, ѹмъвеньꙗѹмъвеню, ѹмъвенѹ, ѹмъвеньюѹмъвенмь, ѹмъвеньмь, ѹмъвенмъ, ѹмъвеньмъ, ѹмъвенмь, ѹмъвенмъѹмъвен, ѹмъвень, ѹмъвенѹмъвенꙗ, ѹмъвена, ѹмъвеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹмъвен, ѹмъвень, ѹмъвенеѹмъвенмъ, ѹмъвеньмъ, ѹмъвенмь, ѹмъвеньмь, ѹмъвенмъ, ѹмъвенмь, ѹмъвеномъ, ѹмъвенамъѹмъвен, ѹмъвень, ѹмъвен, ѹмъвенмѹмъвенхъ, ѹмъвеньхъ, ѹмъвенхь, ѹмъвеньхь, ѹмъвенхъ, ѹмъвенхьѹмъвен, ѹмъвеньѹмъвеню, ѹмъвенѹ, ѹмъвенью
NnDu
ѹмъвенма, ѹмъвеньма, ѹмъвенма, ѹмъвенма
ѹмъвень -ꙗ ср ѹмъвень ногѹ Църковният обред Измиване на краката [на Велики четвъртък от Страстната седмица] (на ꙋ)мьвенїе ногꙋ. евⷢ҇а ѿ҇ ѡⷩ҇а глⷡ҇а ві р҃ СК 98b 17 вътораꙗ на ѹмьвене. евⷢ҇а ѿ҇ ѡⷩ҇а глⷡ҇а р҃л҃ СК 99а 9 Изч СК ꙋмьвенїе ѹмьвене Вж. при ѹмꙑвань Нвб