Исторически речник
ѹмꙑвань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹмꙑван, ѹмꙑваньѹмꙑванꙗ, ѹмꙑвана, ѹмꙑваньꙗѹмꙑваню, ѹмꙑванѹ, ѹмꙑваньюѹмꙑванмь, ѹмꙑваньмь, ѹмꙑванмъ, ѹмꙑваньмъ, ѹмꙑванмь, ѹмꙑванмъѹмꙑван, ѹмꙑвань, ѹмꙑванѹмꙑванꙗ, ѹмꙑвана, ѹмꙑваньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹмꙑван, ѹмꙑвань, ѹмꙑванеѹмꙑванмъ, ѹмꙑваньмъ, ѹмꙑванмь, ѹмꙑваньмь, ѹмꙑванмъ, ѹмꙑванмь, ѹмꙑваномъ, ѹмꙑванамъѹмꙑван, ѹмꙑвань, ѹмꙑван, ѹмꙑванмѹмꙑванхъ, ѹмꙑваньхъ, ѹмꙑванхь, ѹмꙑваньхь, ѹмꙑванхъ, ѹмꙑванхьѹмꙑван, ѹмꙑваньѹмꙑваню, ѹмꙑванѹ, ѹмꙑванью
NnDu
ѹмꙑванма, ѹмꙑваньма, ѹмꙑванма, ѹмꙑванма
ѹмꙑвань -ꙗ ср Измиване, умиване [като ритуал] еꙇ о ѹмꙑван М 133а 16 Изч М Гр νιπτήρ ѹмꙑван Нвб умъвание остар ВА умиване ОА ЕтМл БТР АР