Исторически речник
ѹморт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹморт сѧѹморѭ, ѹморѧ, ѹморюѹморшѹмортъ, ѹморть, ѹмортѹмормъ, ѹмормь, ѹморм, ѹмормоѹморте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹморѧтъ, ѹморѧть, ѹморѧтѹморвѣѹмортаѹмортеѹморѹмор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмормъ, ѹмормь, ѹмормѹмортеѹморвѣѹмортаѹморхъ, ѹморхь, ѹморхѹмор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹморѹморхомъ, ѹморхомь, ѹморхом, ѹморхмꙑѹморстеѹморшѧ, ѹморшѫ, ѹморша, ѹморше, ѹморхѫѹморховѣѹморста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹморстеѹморꙗахъ, ѹморѣахъ, ѹмораахъ, ѹморѣхъ, ѹморꙗхъ, ѹморѧахъ, ѹморѧхъ, ѹморꙗахь, ѹморѣахь, ѹмораахь, ѹморѣхь, ѹморꙗхь, ѹморѧахь, ѹморѧхь, ѹморꙗах, ѹморѣах, ѹмораах, ѹморѣх, ѹморꙗх, ѹморѧах, ѹморѧхѹморꙗаше, ѹморѣаше, ѹморааше, ѹморѣше, ѹморꙗше, ѹморѧаше, ѹморѧшеѹморꙗаше, ѹморѣаше, ѹморааше, ѹморѣше, ѹморꙗше, ѹморѧаше, ѹморѧшеѹморꙗахомъ, ѹморѣахомъ, ѹмораахомъ, ѹморѣхомъ, ѹморꙗхомъ, ѹморѧахомъ, ѹморѧхомъ, ѹморꙗахомь, ѹморѣахомь, ѹмораахомь, ѹморѣхомь, ѹморꙗхомь, ѹморѧахомь, ѹморѧхомь, ѹморꙗахом, ѹморѣахом, ѹмораахом, ѹморѣхом, ѹморꙗхом, ѹморѧахом, ѹморѧхомѹморꙗашете, ѹморѣашете, ѹмораашете, ѹморѣшете, ѹморꙗшете, ѹморꙗасте, ѹморѣасте, ѹмораасте, ѹморѣсте, ѹморꙗсте, ѹморѧасте, ѹморѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹморꙗахѫ, ѹморѣахѫ, ѹмораахѫ, ѹморѣхѫ, ѹморꙗхѫ, ѹморꙗахѹ, ѹморѣахѹ, ѹмораахѹ, ѹморѣхѹ, ѹморꙗхѹ, ѹморѧахѹ, ѹморѧхѹѹморꙗаховѣ, ѹморѣаховѣ, ѹморааховѣ, ѹморѣховѣ, ѹморꙗховѣ, ѹморѧаховѣ, ѹморѧховѣѹморꙗашета, ѹморѣашета, ѹмораашета, ѹморѣшета, ѹморꙗшета, ѹморꙗаста, ѹморѣаста, ѹморааста, ѹморѣста, ѹморꙗста, ѹморѧаста, ѹморѧстаѹморꙗашете, ѹморѣашете, ѹмораашете, ѹморѣшете, ѹморꙗшете, ѹморꙗасте, ѹморѣасте, ѹмораасте, ѹморѣсте, ѹморꙗсте, ѹморѧасте, ѹморѧсте
ѹморт сѧ -ѹморѭ сѧ -ѹморш сѧ св сам сѧ ѹморт ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλίσκομεν Погубим се един другиго, убием се беꙁакон сътворхомъ. дрѹгъ дрѹга хапьѭште.  дрѹгъ дрѹга ꙗдѫште сам сꙙ ѹморхомъ. лѣпо же бѣ намъ правꙿдѫ ꙁлха мѣт С 135.23—24 Изч С Вж. при ѹморт Нвб