Исторически речник
ѹмолт сѧ [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмолт сѧѹмолѭ, ѹмолѧ, ѹмолюѹмолшѹмолтъ, ѹмолть, ѹмолтѹмолмъ, ѹмолмь, ѹмолм, ѹмолмоѹмолте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмолѧтъ, ѹмолѧть, ѹмолѧтѹмолвѣѹмолтаѹмолтеѹмолѹмол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмолмъ, ѹмолмь, ѹмолмѹмолтеѹмолвѣѹмолтаѹмолхъ, ѹмолхь, ѹмолхѹмол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмолѹмолхомъ, ѹмолхомь, ѹмолхом, ѹмолхмꙑѹмолстеѹмолшѧ, ѹмолшѫ, ѹмолша, ѹмолше, ѹмолхѫѹмолховѣѹмолста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмолстеѹмолꙗахъ, ѹмолѣахъ, ѹмолаахъ, ѹмолѣхъ, ѹмолꙗхъ, ѹмолѧахъ, ѹмолѧхъ, ѹмолꙗахь, ѹмолѣахь, ѹмолаахь, ѹмолѣхь, ѹмолꙗхь, ѹмолѧахь, ѹмолѧхь, ѹмолꙗах, ѹмолѣах, ѹмолаах, ѹмолѣх, ѹмолꙗх, ѹмолѧах, ѹмолѧхѹмолꙗаше, ѹмолѣаше, ѹмолааше, ѹмолѣше, ѹмолꙗше, ѹмолѧаше, ѹмолѧшеѹмолꙗаше, ѹмолѣаше, ѹмолааше, ѹмолѣше, ѹмолꙗше, ѹмолѧаше, ѹмолѧшеѹмолꙗахомъ, ѹмолѣахомъ, ѹмолаахомъ, ѹмолѣхомъ, ѹмолꙗхомъ, ѹмолѧахомъ, ѹмолѧхомъ, ѹмолꙗахомь, ѹмолѣахомь, ѹмолаахомь, ѹмолѣхомь, ѹмолꙗхомь, ѹмолѧахомь, ѹмолѧхомь, ѹмолꙗахом, ѹмолѣахом, ѹмолаахом, ѹмолѣхом, ѹмолꙗхом, ѹмолѧахом, ѹмолѧхомѹмолꙗашете, ѹмолѣашете, ѹмолаашете, ѹмолѣшете, ѹмолꙗшете, ѹмолꙗасте, ѹмолѣасте, ѹмолаасте, ѹмолѣсте, ѹмолꙗсте, ѹмолѧасте, ѹмолѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмолꙗахѫ, ѹмолѣахѫ, ѹмолаахѫ, ѹмолѣхѫ, ѹмолꙗхѫ, ѹмолꙗахѹ, ѹмолѣахѹ, ѹмолаахѹ, ѹмолѣхѹ, ѹмолꙗхѹ, ѹмолѧахѹ, ѹмолѧхѹѹмолꙗаховѣ, ѹмолѣаховѣ, ѹмолааховѣ, ѹмолѣховѣ, ѹмолꙗховѣ, ѹмолѧаховѣ, ѹмолѧховѣѹмолꙗашета, ѹмолѣашета, ѹмолаашета, ѹмолѣшета, ѹмолꙗшета, ѹмолꙗаста, ѹмолѣаста, ѹмолааста, ѹмолѣста, ѹмолꙗста, ѹмолѧаста, ѹмолѧстаѹмолꙗашете, ѹмолѣашете, ѹмолаашете, ѹмолѣшете, ѹмолꙗшете, ѹмолꙗасте, ѹмолѣасте, ѹмолаасте, ѹмолѣсте, ѹмолꙗсте, ѹмолѧасте, ѹмолѧсте
ѹмолт сѧ -ѹмолѭ сѧ -ѹмолш сѧ св Смиля се, умилостивя се ѣко сѫдтъ гь людемъ своїмь. ї о рабѣхъ своїхъ ѹмолт сѩ СП 134.14 Изч СП Гр παρακαλέομαι Вж. при ѹмолт Нвб