Исторически речник
ѹкротт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹкротт сѧѹкрощѫ, ѹкрощѹѹкротшѹкроттъ, ѹкротть, ѹкроттѹкротмъ, ѹкротмь, ѹкротм, ѹкротмоѹкротте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹкротѧтъ, ѹкротѧть, ѹкротѧтѹкротвѣѹкроттаѹкроттеѹкротѹкрот
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹкротмъ, ѹкротмь, ѹкротмѹкроттеѹкротвѣѹкроттаѹкротхъ, ѹкротхь, ѹкротхѹкрот
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹкротѹкротхомъ, ѹкротхомь, ѹкротхом, ѹкротхмꙑѹкротстеѹкротшѧ, ѹкротшѫ, ѹкротша, ѹкротше, ѹкротхѫѹкротховѣѹкротста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹкротстеѹкрощаахъ, ѹкрощахъ, ѹкрощаахь, ѹкрощахь, ѹкрощаах, ѹкрощахѹкрощааше, ѹкрощашеѹкрощааше, ѹкрощашеѹкрощаахомъ, ѹкрощахомъ, ѹкрощаахомь, ѹкрощахомь, ѹкрощаахом, ѹкрощахомѹкрощаашете, ѹкрощашете, ѹкрощаасте, ѹкрощасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹкрощаахѫ, ѹкрощахѫ, ѹкрощаахѹ, ѹкрощахѹѹкрощааховѣ, ѹкрощаховѣѹкрощаашета, ѹкрощашета, ѹкрощааста, ѹкрощастаѹкрощаашете, ѹкрощашете, ѹкрощаасте, ѹкрощасте
ѹкротт сѧ -ѹкрощѫ сѧ -ѹкротш сѧ св Успокоя се, престана да се гневя тѣмь же прпадаѭ т. покланѣѩ колѣнѣ срца моего. ѹмлосръд сѧ на мѧ окаанааго. ѹкрот сѧ. ѹвѣща сѧ СЕ 79а 11 Изч СЕ Вж. при ѹкротт Нвб