Исторически речник
ѹкротт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹкроттѹкрощѫ, ѹкрощѹѹкротшѹкроттъ, ѹкротть, ѹкроттѹкротмъ, ѹкротмь, ѹкротм, ѹкротмоѹкротте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹкротѧтъ, ѹкротѧть, ѹкротѧтѹкротвѣѹкроттаѹкроттеѹкротѹкрот
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹкротмъ, ѹкротмь, ѹкротмѹкроттеѹкротвѣѹкроттаѹкротхъ, ѹкротхь, ѹкротхѹкрот
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹкротѹкротхомъ, ѹкротхомь, ѹкротхом, ѹкротхмꙑѹкротстеѹкротшѧ, ѹкротшѫ, ѹкротша, ѹкротше, ѹкротхѫѹкротховѣѹкротста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹкротстеѹкрощаахъ, ѹкрощахъ, ѹкрощаахь, ѹкрощахь, ѹкрощаах, ѹкрощахѹкрощааше, ѹкрощашеѹкрощааше, ѹкрощашеѹкрощаахомъ, ѹкрощахомъ, ѹкрощаахомь, ѹкрощахомь, ѹкрощаахом, ѹкрощахомѹкрощаашете, ѹкрощашете, ѹкрощаасте, ѹкрощасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹкрощаахѫ, ѹкрощахѫ, ѹкрощаахѹ, ѹкрощахѹѹкрощааховѣ, ѹкрощаховѣѹкрощаашета, ѹкрощашета, ѹкрощааста, ѹкрощастаѹкрощаашете, ѹкрощашете, ѹкрощаасте, ѹкрощасте
ѹкротт -ѹкрощѫ -ѹкротш св Укротя, усмиря ѹкротілъ есі вьсь гнѣвъ твоі. въꙁвратілъ сѩ есі отъ гнѣва ѣрості твоеѩ СП 84.4 тꙑ владеші дръжавоѭ морьскоѭ. въꙁмѫштеніе же влънъ его тꙑ ѹкротішї СП 88.10 егдаже беꙁнаѧльнꙑ оць. беꙁнаѧльное рождьство. снѹ своемѹ ѡтъкрꙑ. ꙇ стааго дха съшестве. троьское съвъкѹплене съвѣстьствова. ꙁапрѣщьшмь вѣтромь. ꙇ влънене моръское ѹкрощьшемъ СЕ 53а 16 Успокоя, дам покой. да ѹкротіші отъ денъ лютъ. доіжде іꙁдрꙑетъ сѩ грѣшьнѹмѹ ѣма СП 93.13 Остана безучастен, бездеен. бже къто ѹподобітъ сѩ тебѣ. не прѣмлъі ні ѹкроті бъ СП 82.2 Изч СП СЕ Гр πραΰνω καταπραΰνω καταπαύω ѹкротіт Нвб укротя [се], укротявам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР