Исторически речник
ѹклонт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹклонт сѧѹклонѭ, ѹклонѧ, ѹклонюѹклоншѹклонтъ, ѹклонть, ѹклонтѹклонмъ, ѹклонмь, ѹклонм, ѹклонмоѹклонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹклонѧтъ, ѹклонѧть, ѹклонѧтѹклонвѣѹклонтаѹклонтеѹклонѹклон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹклонмъ, ѹклонмь, ѹклонмѹклонтеѹклонвѣѹклонтаѹклонхъ, ѹклонхь, ѹклонхѹклон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹклонѹклонхомъ, ѹклонхомь, ѹклонхом, ѹклонхмꙑѹклонстеѹклоншѧ, ѹклоншѫ, ѹклонша, ѹклонше, ѹклонхѫѹклонховѣѹклонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹклонстеѹклонꙗахъ, ѹклонѣахъ, ѹклонаахъ, ѹклонѣхъ, ѹклонꙗхъ, ѹклонѧахъ, ѹклонѧхъ, ѹклонꙗахь, ѹклонѣахь, ѹклонаахь, ѹклонѣхь, ѹклонꙗхь, ѹклонѧахь, ѹклонѧхь, ѹклонꙗах, ѹклонѣах, ѹклонаах, ѹклонѣх, ѹклонꙗх, ѹклонѧах, ѹклонѧхѹклонꙗаше, ѹклонѣаше, ѹклонааше, ѹклонѣше, ѹклонꙗше, ѹклонѧаше, ѹклонѧшеѹклонꙗаше, ѹклонѣаше, ѹклонааше, ѹклонѣше, ѹклонꙗше, ѹклонѧаше, ѹклонѧшеѹклонꙗахомъ, ѹклонѣахомъ, ѹклонаахомъ, ѹклонѣхомъ, ѹклонꙗхомъ, ѹклонѧахомъ, ѹклонѧхомъ, ѹклонꙗахомь, ѹклонѣахомь, ѹклонаахомь, ѹклонѣхомь, ѹклонꙗхомь, ѹклонѧахомь, ѹклонѧхомь, ѹклонꙗахом, ѹклонѣахом, ѹклонаахом, ѹклонѣхом, ѹклонꙗхом, ѹклонѧахом, ѹклонѧхомѹклонꙗашете, ѹклонѣашете, ѹклонаашете, ѹклонѣшете, ѹклонꙗшете, ѹклонꙗасте, ѹклонѣасте, ѹклонаасте, ѹклонѣсте, ѹклонꙗсте, ѹклонѧасте, ѹклонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹклонꙗахѫ, ѹклонѣахѫ, ѹклонаахѫ, ѹклонѣхѫ, ѹклонꙗхѫ, ѹклонꙗахѹ, ѹклонѣахѹ, ѹклонаахѹ, ѹклонѣхѹ, ѹклонꙗхѹ, ѹклонѧахѹ, ѹклонѧхѹѹклонꙗаховѣ, ѹклонѣаховѣ, ѹклонааховѣ, ѹклонѣховѣ, ѹклонꙗховѣ, ѹклонѧаховѣ, ѹклонѧховѣѹклонꙗашета, ѹклонѣашета, ѹклонаашета, ѹклонѣшета, ѹклонꙗшета, ѹклонꙗаста, ѹклонѣаста, ѹклонааста, ѹклонѣста, ѹклонꙗста, ѹклонѧаста, ѹклонѧстаѹклонꙗашете, ѹклонѣашете, ѹклонаашете, ѹклонѣшете, ѹклонꙗшете, ѹклонꙗасте, ѹклонѣасте, ѹклонаасте, ѹклонѣсте, ѹклонꙗсте, ѹклонѧасте, ѹклонѧсте
ѹклонт сѧ -ѹклонѭ сѧ -ѹклонш сѧ св 1. Отклоня се, насоча се в друга посока побѣгнѣвѣ. да не постжена бѫдевѣ дѫшта. ѹклонвѣ сꙙ отъ сего пѫт. да не сьрѣтена бѫдевѣ сверѣпꙑм ѩꙁꙑкꙑ С 472.11 Отстраня се, отдръпна се; махна се. ꙇсцѣлѣвꙑ же не вѣдѣаше кто естъ. іс бо уклон сѧ народѹ сѫштю на мѣстѣ М Йо 5.13 З А 2. Прен. Откажа се, отрека се, отстъпя въсі ѹклонішѩ сѩ въкѹпѣ неклюімі бꙑшѩ. нѣстъ творѩі благостꙑнѩ нѣстъ до едіного СП 13.3 Срв. СП52.4 не отъвраті ліца твоего отъ мене.  не ѹклоні сѩ гнѣвомъ отъ раба твоего СП 26.9 Срв. СЕ77b 24 ѹклон сѩ отъ ꙁъла і творі добро. вьꙁщ мра і пожен і СП 33.15 Срв. СП36.27 гръдї ꙁаконъ прѣстѫпахѫ вельм. ѡтъ ꙁакона же твоего не ѹклонхъ сѩ СП 118.51 ѡтъ сѫдѫдобъ твоїхъ не ѹклонхъ сѩ. ѣко тꙑ ꙁаконъ положлъ ес мнѣ СП 118.102 ѹклонте сѩ отъ мене ꙁьлобвї. і спꙑтаѭштеї ꙁаповѣд ба моего СП 118.115 мноѕ вꙑгонѩштеї мѩ ї сътѫжаѭштеї м. ото съвѣдѣнеї твоїхъ не ѹклонхъ сѩ СП 118.157 бѣахѫ бо мноꙁ молꙙште сꙙ о н҄ею къ богѹ. ꙗкоже  многомъ отъ поганъ покаꙗт сꙙ  раꙁврѣст срьдьца о свꙙтѹю.  ѹклонт сꙙ отъ кѹмрослꙋженꙗ  вѣроват хсѹ С 6.7 а стражь гда вдѣ го ѹклон҄ьша сꙙ.  въ бан҄ѫ текꙿша. вь мѣсто отъбѣгъшааго. самь сꙙ ѹстролъ.  съвръгъ рꙁꙑ къ нагꙑмъ сꙙ прмѣс С 93.18 3. Избегна нещо, спася се от нещо мꙑ же по правьдѣ не сътрьпмъ л. съмрьт не ѹклонмъ сꙙ ѡ сьвонꙑ. не дадмъ ꙁаждꙙ дꙗволов С 91.17 вдꙙште го ѹстръмьн къ юньцѹ. млѹѭште правьднааго. ставьꙗхѫ  гласꙑ. ѹклонт сꙙ гнѣва  въꙁбѣшеньꙗ юньа С 566.9 4. Прен. Изчезна, загина съмѩсѩ сѩ ѩꙁꙑці ї ѹклонішѩ сѩ црствѣ СП 45.7 Свърша се, стопя се. дънье моі ѣко сѣнъ ѹклонішѩ сѩ СП 101.2 5. Прен. Пристрастя се към нещо, отдам се на някакъв порок и под лма бо  онꙿ свомѹ ѹмѹ господнъ бѣ.  вол҄еѭ не ра послѹшат. нъ на сьребролюбьстве ѹклон сꙙ. сего дѣльма осльпе ѹмомъ  съпаса свого прѣда С 413.9 М З А СП СЕ С Гр ἐκκλίνω ἐκνεύω ἀποκλίνω ἀφίσταμαι κλίνω κλίνομαι ѹклоніт сѩ Вж. при ѹклонт Нвб