Исторически речник
ѹклонт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹклонтѹклонѭ, ѹклонѧ, ѹклонюѹклоншѹклонтъ, ѹклонть, ѹклонтѹклонмъ, ѹклонмь, ѹклонм, ѹклонмоѹклонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹклонѧтъ, ѹклонѧть, ѹклонѧтѹклонвѣѹклонтаѹклонтеѹклонѹклон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹклонмъ, ѹклонмь, ѹклонмѹклонтеѹклонвѣѹклонтаѹклонхъ, ѹклонхь, ѹклонхѹклон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹклонѹклонхомъ, ѹклонхомь, ѹклонхом, ѹклонхмꙑѹклонстеѹклоншѧ, ѹклоншѫ, ѹклонша, ѹклонше, ѹклонхѫѹклонховѣѹклонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹклонстеѹклонꙗахъ, ѹклонѣахъ, ѹклонаахъ, ѹклонѣхъ, ѹклонꙗхъ, ѹклонѧахъ, ѹклонѧхъ, ѹклонꙗахь, ѹклонѣахь, ѹклонаахь, ѹклонѣхь, ѹклонꙗхь, ѹклонѧахь, ѹклонѧхь, ѹклонꙗах, ѹклонѣах, ѹклонаах, ѹклонѣх, ѹклонꙗх, ѹклонѧах, ѹклонѧхѹклонꙗаше, ѹклонѣаше, ѹклонааше, ѹклонѣше, ѹклонꙗше, ѹклонѧаше, ѹклонѧшеѹклонꙗаше, ѹклонѣаше, ѹклонааше, ѹклонѣше, ѹклонꙗше, ѹклонѧаше, ѹклонѧшеѹклонꙗахомъ, ѹклонѣахомъ, ѹклонаахомъ, ѹклонѣхомъ, ѹклонꙗхомъ, ѹклонѧахомъ, ѹклонѧхомъ, ѹклонꙗахомь, ѹклонѣахомь, ѹклонаахомь, ѹклонѣхомь, ѹклонꙗхомь, ѹклонѧахомь, ѹклонѧхомь, ѹклонꙗахом, ѹклонѣахом, ѹклонаахом, ѹклонѣхом, ѹклонꙗхом, ѹклонѧахом, ѹклонѧхомѹклонꙗашете, ѹклонѣашете, ѹклонаашете, ѹклонѣшете, ѹклонꙗшете, ѹклонꙗасте, ѹклонѣасте, ѹклонаасте, ѹклонѣсте, ѹклонꙗсте, ѹклонѧасте, ѹклонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹклонꙗахѫ, ѹклонѣахѫ, ѹклонаахѫ, ѹклонѣхѫ, ѹклонꙗхѫ, ѹклонꙗахѹ, ѹклонѣахѹ, ѹклонаахѹ, ѹклонѣхѹ, ѹклонꙗхѹ, ѹклонѧахѹ, ѹклонѧхѹѹклонꙗаховѣ, ѹклонѣаховѣ, ѹклонааховѣ, ѹклонѣховѣ, ѹклонꙗховѣ, ѹклонѧаховѣ, ѹклонѧховѣѹклонꙗашета, ѹклонѣашета, ѹклонаашета, ѹклонѣшета, ѹклонꙗшета, ѹклонꙗаста, ѹклонѣаста, ѹклонааста, ѹклонѣста, ѹклонꙗста, ѹклонѧаста, ѹклонѧстаѹклонꙗашете, ѹклонѣашете, ѹклонаашете, ѹклонѣшете, ѹклонꙗшете, ѹклонꙗасте, ѹклонѣасте, ѹклонаасте, ѹклонѣсте, ѹклонꙗсте, ѹклонѧасте, ѹклонѧсте
ѹклонт -ѹклонѭ -ѹклонш св 1. Отклоня, насоча в друга посока ї не остѫпі въспѩтъ срдце наше. ї ѹклонілъ есі стъѕѩ нашѩ отъ пѫті твоего СП 43.19 2. Прен. Излея, прелея ѣко ѣша въ рѫцѣ гні. віна нерастворена їсплънь раствореніѣ. ї ѹклоні отъ сеѩ въ онѫ. ѡбае дрождьѩ его не скрꙑдашѩ сѩ СП 74.9 3. Насоча към някого [образно] ѣко ѹклонішѩ на мѩ беꙁаконнъе. ї вь гнѣвѣ вражьдовахѫ мнѣ СП 54.4 ѣко ѹклонішѩ на тѩ ꙁълаѣ помꙑслішѩ СП 20.12 4. Поваля, съборя їꙁгонѩштеі мѩ нꙑнѣ обідѫ мѩ. оі своі въꙁложішѩ ѹклонішѩ на ꙁемъѭ СП 16.11 Изч СП Гр ἐκκλίνω κλίνω ѹклоніт Нвб уклоня [се] ВА НГер АР