Исторически речник
ѹторъ  
ѹторъ [С 204.26] вж ѹкторъ