Исторически речник
ѹкторъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ѹкторъ, ѹкторьѹктораѹкторѹ, ѹкторовѹкторъ, ѹкторьѹктораѹкторомь, ѹкторомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ѹкторѣѹкторе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
ѹкторъ м ЛИ Виктор — приближен на имп. Валент [364—378 г.], участвал в преследването на преп. Исакий Далматски с слꙑшавъ цѣсарь ѹалъ. прꙁъва дꙿва болꙗрна. мꙙ дꙿномѹ саторнкъ. а дрѹгѹѹмѹ ѹкторꙿ. прѣдастъ ма прѣподобьнааго С 195.19 саторнкъ.  ѹкторъ. вьлѣꙁъша въ тьмнцѫ къ баженꙋѹмѹ сакю глаголаста мѹ С 198.11 саторннъ  ѹктор прстѫпьша къ прѣподобьнѹѹмѹ. молꙗста сꙙ да ю не оставтъ онъ же ꙗко отьць дѹховьнъ С 203.11 саторннъ же мѣаше село вьнѣ града. недалее града. такожде же  ѹкꙿторъ. мѣаше  тъ ѹ прморꙗ С 204.9—10 ѹторъ [!] же бѣаше прѣградлъ много мѣсто. многамъ хлѣвнамъ.  велкамъ С 204.26 Изч С Гр Ουΐκτωρ ѹкторꙿ ѹкꙿторъ ѹктор ѹторъ Нвб Срв Виктор ЛИ Викторов ФИ Виктория ж ЛИ СтИл,РЛФИ