Исторически речник
ѹдрьжат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹдрьжат сѧѹдрьжѫ, ѹдрьжѹѹдрьжшѹдрьжтъ, ѹдрьжть, ѹдрьжтѹдрьжмъ, ѹдрьжмь, ѹдрьжм, ѹдрьжмоѹдрьжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹдрьжѧтъ, ѹдрьжѧть, ѹдрьжѧтѹдрьжвѣѹдрьжтаѹдрьжтеѹдрьжѹдрьж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹдрьжмъ, ѹдрьжмь, ѹдрьжмѹдрьжтеѹдрьжвѣѹдрьжтаѹдрьжахъ, ѹдрьжахь, ѹдрьжахѹдрьжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹдрьжаѹдрьжахомъ, ѹдрьжахомь, ѹдрьжахом, ѹдрьжахмꙑѹдрьжастеѹдрьжашѧ, ѹдрьжашѫ, ѹдрьжаша, ѹдрьжаше, ѹдрьжахѫѹдрьжаховѣѹдрьжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹдрьжастеѹдрьжаахъ, ѹдрьжахъ, ѹдрьжаахь, ѹдрьжахь, ѹдрьжаах, ѹдрьжахѹдрьжааше, ѹдрьжашеѹдрьжааше, ѹдрьжашеѹдрьжаахомъ, ѹдрьжахомъ, ѹдрьжаахомь, ѹдрьжахомь, ѹдрьжаахом, ѹдрьжахомѹдрьжаашете, ѹдрьжашете, ѹдрьжаасте, ѹдрьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹдрьжаахѫ, ѹдрьжахѫ, ѹдрьжаахѹ, ѹдрьжахѹѹдрьжааховѣ, ѹдрьжаховѣѹдрьжаашета, ѹдрьжашета, ѹдрьжааста, ѹдрьжастаѹдрьжаашете, ѹдрьжашете, ѹдрьжаасте, ѹдрьжасте
ѹдрьжат сѧ -ѹдрьжѫ сѧ -ѹдрьжш сѧ св несв Сдържа се, стърпя се, изтрая крьщене же мамъ кръстт сѧ. ꙇ како ѹдръжѫ сѧ доньдеже коньаатъ сѧ М Лк 12.50 З Придържам се, съобразявам се. подвгъ бо  брань стъ нꙑнꙗшьн҄е жть.  вьшедъшхъ вь семъ стад. добрꙑѧ дѣтѣл дноѭ. достотъ вьсего ѹдрьжат сꙙ С 497.5 Изч М З С Гр συνέχομαι ἐγκρατεύομαι ѹдръжат сѧ Вж. при ѹдрьжат Нвб