Исторически речник
ѹдавт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹдавт сѧѹдавлѭ, ѹдавлѧ, ѹдавѧ, ѹдавьѭ, ѹдавлюѹдавшѹдавтъ, ѹдавть, ѹдавтѹдавмъ, ѹдавмь, ѹдавм, ѹдавмоѹдавте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹдавѧтъ, ѹдавѧть, ѹдавѧтѹдаввѣѹдавтаѹдавтеѹдавѹдав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹдавмъ, ѹдавмь, ѹдавмѹдавтеѹдаввѣѹдавтаѹдавхъ, ѹдавхь, ѹдавхѹдавов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹдавовѹдавхомъ, ѹдавхомь, ѹдавхом, ѹдавхмꙑѹдавстеѹдавшѧ, ѹдавшѫ, ѹдавша, ѹдавше, ѹдавхѫѹдавховѣѹдавста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹдавстеѹдавлꙗахъ, ѹдавлꙗхъ, ѹдавьꙗхъ, ѹдавлѣахъ, ѹдавлѣхъ, ѹдавѣахъ, ѹдавѣхъ, ѹдавлѧахъ, ѹдавлѧхъ, ѹдавѧахъ, ѹдавѧхъ, ѹдавлꙗахь, ѹдавлꙗхь, ѹдавьꙗхь, ѹдавлѣахь, ѹдавлѣхь, ѹдавѣахь, ѹдавѣхь, ѹдавлѧахь, ѹдавлѧхь, ѹдавѧахь, ѹдавѧхь, ѹдавлꙗах, ѹдавлꙗх, ѹдавьꙗх, ѹдавлѣах, ѹдавлѣх, ѹдавѣах, ѹдавѣх, ѹдавлѧах, ѹдавлѧх, ѹдавѧах, ѹдавѧхѹдавлꙗаше, ѹдавлꙗше, ѹдавьꙗше, ѹдавлѣаше, ѹдавлѣше, ѹдавѣаше, ѹдавѣше, ѹдавлѧаше, ѹдавлѧше, ѹдавѧаше, ѹдавѧшеѹдавлꙗаше, ѹдавлꙗше, ѹдавьꙗше, ѹдавлѣаше, ѹдавлѣше, ѹдавѣаше, ѹдавѣше, ѹдавлѧаше, ѹдавлѧше, ѹдавѧаше, ѹдавѧшеѹдавлꙗахомъ, ѹдавлꙗхомъ, ѹдавьꙗхомъ, ѹдавлѣахомъ, ѹдавлѣхомъ, ѹдавѣахомъ, ѹдавѣхомъ, ѹдавлѧахомъ, ѹдавлѧхомъ, ѹдавѧахомъ, ѹдавѧхомъ, ѹдавлꙗахомь, ѹдавлꙗхомь, ѹдавьꙗхомь, ѹдавлѣахомь, ѹдавлѣхомь, ѹдавѣахомь, ѹдавѣхомь, ѹдавлѧахомь, ѹдавлѧхомь, ѹдавѧахомь, ѹдавѧхомь, ѹдавлꙗахом, ѹдавлꙗхом, ѹдавьꙗхом, ѹдавлѣахом, ѹдавлѣхом, ѹдавѣахом, ѹдавѣхом, ѹдавлѧахом, ѹдавлѧхом, ѹдавѧахом, ѹдавѧхомѹдавлꙗашете, ѹдавлꙗшете, ѹдавьꙗшете, ѹдавлѣашете, ѹдавлѣшете, ѹдавѣашете, ѹдавѣшете, ѹдавлꙗасте, ѹдавлꙗсте, ѹдавьꙗсте, ѹдавлѣасте, ѹдавлѣсте, ѹдавѣасте, ѹдавѣсте, ѹдавлѧасте, ѹдавлѧсте, ѹдавѧасте, ѹдавѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹдавлꙗахѫ, ѹдавлꙗхѫ, ѹдавьꙗхѫ, ѹдавлѣахѫ, ѹдавлѣхѫ, ѹдавѣахѫ, ѹдавѣхѫ, ѹдавлꙗахѹ, ѹдавлꙗхѹ, ѹдавьꙗхѹ, ѹдавлѣахѹ, ѹдавлѣхѹ, ѹдавѣахѹ, ѹдавѣхѹ, ѹдавлѧахѹ, ѹдавлѧхѹ, ѹдавѧахѹ, ѹдавѧхѹѹдавлꙗаховѣ, ѹдавлꙗховѣ, ѹдавьꙗховѣ, ѹдавлѣаховѣ, ѹдавлѣховѣ, ѹдавѣаховѣ, ѹдавѣховѣ, ѹдавлѧаховѣ, ѹдавлѧховѣ, ѹдавѧаховѣ, ѹдавѧховѣѹдавлꙗашета, ѹдавлꙗшета, ѹдавьꙗшета, ѹдавлѣашета, ѹдавлѣшета, ѹдавѣашета, ѹдавѣшета, ѹдавлꙗаста, ѹдавлꙗста, ѹдавьꙗста, ѹдавлѣаста, ѹдавлѣста, ѹдавѣаста, ѹдавѣста, ѹдавлѧаста, ѹдавлѧста, ѹдавѧаста, ѹдавѧстаѹдавлꙗашете, ѹдавлꙗшете, ѹдавьꙗшете, ѹдавлѣашете, ѹдавлѣшете, ѹдавѣашете, ѹдавѣшете, ѹдавлꙗасте, ѹдавлꙗсте, ѹдавьꙗсте, ѹдавлѣасте, ѹдавлѣсте, ѹдавѣасте, ѹдавѣсте, ѹдавлѧасте, ѹдавлѧсте, ѹдавѧасте, ѹдавѧсте
ѹдавт сѧ -ѹдавлѭ сѧ -ѹдавш сѧ св Обеся се  повръгь сьребро въ цркві отіде.  ошедъ ѹдаві сѧ А Мт 27.5 СК лма їюда прѣдавꙑ хрстоса ѹдав сꙙ. мꙑ же ѹбо ѹбѣжавъше сьмрьт родтелꙗ ꙁавст. въставъше въславмъ надъ вьсѣм сѫштааго ба С 389.26 нъ то въꙁьмъ юда ѹдав сꙙ. въ тъ вьлѣꙁъше ждове о камень обраꙁвъше сꙙ С 401.1 Изч А СК С Гр ἀπάγχομαι ѹдавіт сѧ Вж. при ѹдавт Нвб