Исторически речник
ѹготоват сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹготоват сѧѹготоваѭ, ѹготоваѫ, ѹготоваѧ, ѹготоваюѹготоваш, ѹготоваеш, ѹготоваашѹготоватъ, ѹготоваетъ, ѹготоваатъ, ѹготовать, ѹготоваеть, ѹготоваать, ѹготоват, ѹготовает, ѹготоваатѹготовамъ, ѹготоваемъ, ѹготоваамъ, ѹготовамь, ѹготоваемь, ѹготоваамь, ѹготовам, ѹготоваем, ѹготоваам, ѹготовамо, ѹготоваемо, ѹготоваамоѹготовате, ѹготоваете, ѹготоваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹготоваѭтъ, ѹготоваѫтъ, ѹготоваѧтъ, ѹготоваютъ, ѹготоваѭть, ѹготоваѫть, ѹготоваѧть, ѹготовають, ѹготоваѭт, ѹготоваѫт, ѹготоваѧт, ѹготоваютѹготовавѣ, ѹготоваевѣ, ѹготоваавѣѹготовата, ѹготоваета, ѹготоваатаѹготовате, ѹготоваете, ѹготоваатеѹготоваѹготова
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹготовамъ, ѹготовамь, ѹготовамѹготоватеѹготовавѣѹготоватаѹготовахъ, ѹготовахь, ѹготовахѹготова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹготоваѹготовахомъ, ѹготовахомь, ѹготовахом, ѹготовахмꙑѹготовастеѹготовашѧ, ѹготовашѫ, ѹготоваша, ѹготоваше, ѹготовахѫѹготоваховѣѹготоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹготовастеѹготоваахъ, ѹготовахъ, ѹготоваахь, ѹготовахь, ѹготоваах, ѹготовахѹготовааше, ѹготовашеѹготовааше, ѹготовашеѹготоваахомъ, ѹготовахомъ, ѹготоваахомь, ѹготовахомь, ѹготоваахом, ѹготовахомѹготоваашете, ѹготовашете, ѹготоваасте, ѹготовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹготоваахѫ, ѹготовахѫ, ѹготоваахѹ, ѹготовахѹѹготовааховѣ, ѹготоваховѣѹготоваашета, ѹготовашета, ѹготовааста, ѹготовастаѹготоваашете, ѹготовашете, ѹготоваасте, ѹготовасте
ѹготоват сѧ -ѹготоваѭ сѧ -ѹготоваш сѧ св Подготвя се, приготвя се ѹготовахъ сѩ ї не съмѩсъ сѩ. съхрант ꙁаповѣд твоѩ СП 118.60 Изч СП Гр ἑτοιμάζομαι Вж. при ѹготоват Нвб